Onesnažena dolina v pričakovanju novega okoljskega ministra

Mežičani v prihodnjih letih za učinkovito sanacijo potrebujejo poleg rednih sredstev še dodaten milijon evrov. Svoje zahteve bodo predstavili tudi novemu okoljskemu ministru.

Na pobudo župana Dušana Krebla je bila marca letos ustanovljena delovna skupina za izvajanje aktivnosti za izboljšanje okolja v Mežici. Na treh sestankih so opravili revizijo izvedenih sanacijskih ukrepov v preteklem desetletju in začrtali plan ukrepov v prihajajočih letih do leta 2022.

Ugotovili so, da so ukrepi sanacije okolja primerni, a je dinamika izvajanja zaradi premalo sredstev prepočasna. Ukrepi po njihovi oceni ne dajejo želenih rezultatov. »Občina je bila letos uspešna na pogajanjih z MOP, da so bila pridobljena še dodatna sredstva za izvajanje ukrepov, skupaj 366.667 evrov. Vsaj takšno dinamiko izplačil kot v letu 2018 bi si želeli v prihodnjem štiriletnem obdobju. S tem bi nadomestili izostala pripadajoča sredstva iz preteklega desetletnega obdobja (cca. 600.000) in redna sredstva, ki pa se v prihajajočih letih po dinamiki znižujejo,« je v poročilu aktivnosti delovne skupine za občinski svet zapisal direktor občinske uprave Blaž Šaloven. Dodaja, da bi občina v prihodnjem obdobju, torej do leta 2022, za učinkovito sanacijo potrebovala še približno dodatnih milijon evrov.

Skupno bo moralo ministrstvo za okolje samo za ukrepe v Mežici nameniti več milijonov evrov. Pri ukrepih gre večinoma za preplastitve cest, preplastitve drugih javnih površin, čiščenje in obnova fasad in podobno. Slednje ugotovitve bodo predstavili tudi novemu okoljskemu ministru, ki bo imenovan v prihajajočih mesecih.

Bodoči okoljski minister bo imel s sanacijo Zgornje Mežiške doline precej dela. Nekdanja ministrica za okolje Irena Majcen je bila do doline neposlušna, prav tako nekdanji premier Miro Cerar. Sanacijski ukrepi niso financirani samo v občini Mežica temveč tudi v Črni na Koroškem, del sredstev za raznorazne aktivnosti, kot so odvzemi krvi in preverjanje vsebnosti težkih kovin, pa prejme tudi NIJZ Ravne na Koroškem. Mežica, Črna na Koroškem in NIJZ Ravne na Koroškem so z dopisi prosili vlado za dodatna sredstva, a so naleteli na gluha ušesa. Vsi trije akterji, ki so vključeni v sanacijsko zgodbo doline, so namreč skupne stroške za učinkovito sanacijo ocenili na približno 8 milijonov evrov.  Bo z novim ministrom drugače?

NK