Ogorčeni Korošci pozivajo državo, naj gradnjo hitre ceste vzamejo resno

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os ter gospodarstvo koroške in savinjsko-šaleške regije so ogorčeni. Iniciativa med drugim zahteva imenovanje državnega sekretarja za hitre ceste in avtoceste, GZS OZ Koroška in Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica pa pozivata k uresničitvi sklenjenih dogovorov.

Na zadnjem sestanku med Korošci in DARS-om je bilo ugotovljeno, da časovnica poteka gradnje 3. razvojne osi ni realna. Vodstvo družbe DARS je prisotnim na sestanku pojasnilo, da niso imeli vpliva na določitev podpisane časovnice in da so bili že pred podpisom mnenja, da so zastavljeni roki nerealni. Koordinacijski odbor Mladinske iniciative za 3. razvojno os je zato na zadnjem sestanku sklenil, da je potrebna novelacija protokola, ki določa časovnico poteka gradnje, v nasprotnem primeru pa poziva Svet koroške regije, da odstopijo od podpisanega protokola.

DARS se pri zavlačevanju postopkov trenutno izgovarja na vloženo ustavno presojo DPN-ja na relaciji Šentrupert-Velenje. »Nedvoumno je ustavna presoja njihova pravica. Ne glede na vse pa se v Mladinski iniciativi sprašujemo, ali so vzroki vložitve presoje res zgolj osebne narave zaradi predvidene rušitve objektov. Predvolilno obdobje vse bolj kaže, da je vložitev ustavne presoje verjetno tudi politično motivirana, prek katere želijo različne politične opcije meriti svojo moč,« so kritični pri Mladinski iniciativi za 3. razvojno os. Na zadnjem sestanku so zaradi aktualnih dogodkov sprejeli nekaj sklepov.

  • Zahtevamo javna in nedvoumna pojasnila podpisnikov protokola, kaj neizpolnjevanje le-tega pomeni in kdaj se bo glede na več kot polletne odmike v časovnici pričela gradnja 3. razvojne osi na Koroško?
  • Iz zadnjega sestanka na DARS-u je bilo ugotovljeno, da so bili roki v Protokolu nerealno zastavljeni. Zato bodo morali pristojni podpisniki protokola javnosti pojasniti, ali so s podpisom protokola namerno zavajali javnost z nerealnimi roki izgradnje 3. razvojne osi na Koroško.
  • Svet koroške regije je sopodpisnik protokola. Zato pričakujemo takojšen sklic sveta regije in odziv na trenutno situacijo.
  • Ministrstvo bo moralo glede na stanje projekta oceniti, ali ima na položajih svojih služb in DARS-a ljudi, ki imajo voljo ta projekt dokončati v roku, ali pa bo nova vlada morda morala imenovati osebe, ki bodo 3. razvojno os želele zgraditi v dogovorjenem roku.
  • Mladinska iniciativa za 3. razvojno os predlaga novemu mandatarju, da izbere kompetentnega ministra, ki bo imenoval državnega sekretarja za hitre in avtoceste, njegova prioriteta pa bo izgradnja 3. razvoje osi.
  • Mladinska iniciativa za 3. razvojno os pričakuje, da se bodo glede ovir pri realizaciji projekta 3. razvojne osi jasno opredelile vse politične stranke v parlamentu. Zlasti pa pričakujemo jasne odgovore koroških poslancev.

Na aktualno dogajanje oziroma zavlačevanje sta se odzvali tudi Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Koroška, in Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica. Skupaj opozarjata, da je takšno odlašanje nedopustno. »Zaradi sprememb pri uresničevanju projekta 3. razvojne osi, ki jih napoveduje DARS, je gospodarstvo obeh regij ob severnem kraku 3. razvojne osi ogorčeno,« sporočata predsednik GZS OZ Koroška Andrej Gradišnik in predsednik SŠGZ Blaž Nardin. Uspešno koroško gospodarstvo, ki v zadnjih letih kaže rast in razvoj ter odlične rezultate, upravičuje državno vlaganje v koroško infrastrukturo.

»Rezultati preteklega leta kažejo vse večjo vpetost obeh regij  v mednarodno okolje, saj so koroške družbe povečale izvoz za 10 %, v savinjsko-šaleški regiji pa za 15 %. Gospodarstvo obeh regij je v lanskem letu skupaj ustvarilo 4,8 milijarde evrov vseh prihodkov. Davčni prihodki obeh regij so po zadnjih podatkih znašali v predpreteklem letu 750 milijonov evrov, pri čemer je prispevek gospodarstva v integralni proračun države zgolj prek socialnih prispevkov in davka na dobiček znašal 245 milijonov evrov. Dejstvo, da obe regiji izrazito izstopata nad povprečjem Slovenije po donosnosti kapitala, koroška regija pa tudi po donosnosti sredstev, dodatno utemeljuje pomen investicije,« pojasnjujeta predstavnika koroškega in savinjsko-šaleškega gospodarstva. Dodala sta tudi, da pričakujejo sledenje razvojnim impulzom gospodarstva in pozivajo k uresničitvi sklenjenih dogovorov.

JP