Odziv SDS na vrh koalicije

Glede na novinarske prošnje po odzivu Slovenske demokratske stranke na vrh koalicije uvodoma sporočamo, da ocene dogovorov seveda še ne moremo podati, saj uradno nismo seznanjeni s številkami in predlogi, o katerih so se pogovarjali koalicijski partnerji.
Glede na poročanje medijev, da imata Vlada in Ministrstvo za zdravje zdaj »poskenirano« stanje pa pričakujemo, da bo časovnica reševanja razmer v zdravstvu narejena z jasnimi in realnimi datumi, predvsem pa da bodo ti datum pri uresničevanju tudi upoštevani. Tudi predsednik vlade Robert Golob je včeraj govoril o širokem konsenzu, pri tem pa žal (ponovno) ni omenjal opozicije. V SDS smo vedno pripravljeni podpreti dobre rešitve, ki bi resnično prinesle rezultate. V tej luči bo na zahtevo poslanske skupine SDS že prihodnjo sredo v Državnem zboru RS potekala izredna seja, na kateri bodo poslanci obravnavali naša priporočila, ki smo jih javnosti predstavili že prejšnji teden.
Spomnimo, zaradi katastrofalnih razmer v zdravstvu predlagamo, da Državni zbor sprejme naslednja priporočila:
1. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da nemudoma predlaga spremembo Zakona o javnem naročanju, s katero se ponovno uvede sistem referenčnih cen na področju nabave medicinskega materiala in tako cene medicinskega materiala v Sloveniji približa primerljivim cenam v drugih državah Evropske unije. Tako pridobljena sredstva naj se sistemsko usmerjajo v odpravo plačnih nesorazmerij v zdravstvu in odpravi čakalnih vrst.
2. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da v roku 30 dni v sodelovanju s stanovskimi in sindikalnimi organizacijami s področja zdravstva pripravi in predlaga nov plačni sistem v zdravstvu. Istočasno naj vlada pripravi tudi predlog za odpravo plačnih nesorazmerij v vseh ostalih delih javnega sektorja ter prične pogajanja za nov plačni sistem s tistimi deli storitvenega dela javnega sektorja, ki predstavljajo zaokroženo celoto in ki si želijo bodisi poseben plačni sistem, bodisi poseben steber znotraj dosedanjega okvirja.
3. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da v sodelovanju z vsemi parlamentarnimi strankami, strokovnimi, stanovskimi in drugimi interesnimi organizacijami zdravstva in združenj pacientov v roku 30 dni pripravi zakon o interventnih ukrepih v zdravstvu, s katerim naj se:
a. Začasno aktivira vse razpoložljive rezerve v vseh delih zdravstvenega sistema in dodatna sredstva za čimprejšnjo zagotovitev zdravstvenega varstva vsem, ki plačujejo obvezno zdravstveno zavarovanje;
b. Opredeli program za sistemsko vračanje slovenskih zdravstvenih delavcev (zdravnikov in medicinskih sester), ki so zaradi neurejenih razmer v zdravstvu in neustreznega vrednotenja njihovega dela odšli za kruhom v druge poklice ali v tujino.
Služba za odnose z javnostmi SDS