Odvzem vzorcev krvi za določitev vsebnosti svinca za otroke zgornje Mežiške doline

V zgornji Mežiški dolini je v preteklih 15 letih potekal program sanacije okolja z namenom zmanjšanja izpostavljenosti prebivalstva svincu. V okviru programa so redno spremljali vsebnosti svinca v krvi otrok, ki se je v povprečju v tem obdobju precej znižala. V letošnjem letu zopet izvajamo prevalenčno študijo obremenjenosti otrok Mežiške doline s svincem.
V okviru študije so na odvzem vzorcev krvi za določitev vsebnosti svinca povabili otroke v starosti od 1 do 6 let ter devetletnike iz Zgornje Mežiške doline in triletnike iz Spodnje Mežiške doline. To bo po letih 2008, 2013 in 2018 četrta izvedba študije v takšnem obsegu.
Otroci so vabilo prejeli na dom. V kolikor še kateri izmed otrok vključene staroste skupine ni prejel povabila, vas prosijo, da se obrnete na NIJZ OE Ravne:
• Helena Pavlič, tel. št.: 041/654-455
Prvi odvzemi so načrtovani 23.maja 2023 in bodo potekali vse do 9.junija 2023 po urniku laboratorijev lokalne zdravstvene postaje/zdravstvenega doma.
Starše otrok, ki so prejeli vabilo na odvzem krvi, vljudno naprošajo, da se odzovejo povabilu in pripeljejo otroka v laboratorij lokalne zdravstvene postaje v terminu, zapisanem v vabilu ali v sodelovanju z vrtcem. Na ta način bodo pridobili informacijo o vsebnosti svinca v krvi svojega otroka in v primeru povišanih vrednosti tudi lažje ustrezno ukrepali.
Kot novost v v letošnjem letu Geološki zavod Slovenije ponuja še posebno možnost brezplačne analize hišnega prahu iz gospodinjstva, kjer bodo tudi vključeni otroci v odvzem krvi za določitev vsebnosti svinca. Dovolj je, da ob odvzemu krvi oddate polno vrečko prahu iz sesalnika, zato nikar ne zavrzite prehitro vrečke iz sesalnika. Natančnejša navodila glede analize hišnega prahu so priložena vabilu, ki ste ga prejeli na dom.
Na priloženem vabilu za otroka je dodana tudi QR koda, kjer si lahko skupaj z otrokom pogledate filmček maskote Mici, ki z babico hiti v laboratorij.
Kontakt:
Helena Pavlič, NIJZ OE Ravne
Ob Suhi 5b
2390 Ravne na Koroškem
tel.02 8705619
mobilna št. 041 654 455