Odškodnine prebivalcem ob odlagališču Lokovica že krepko čez milijon evrov

Na odlagališču nenevarnih odpadkov na Lokovici v občini Prevalje od leta 2013 ne odlagajo več odpadkov, odlagališče je v fazi zapiranja in pridobitve dovoljenja za zaprtje in izvajanje ukrepov po zaprtju. Seveda pa bo z monitoringom treba za to odlagališče skrbeti še vrsto let po zaprtju, hkrati pa se bo še sedem let izplačevala odškodnina okoliškim prebivalcem, kljub temu da odlagališče več ne deluje, in da mora biti v prihodnje sanirano tako, kot veleva zakonodaja.

Rento prejema 99 upravičencev

Po podatkih JKP Log se občanom v okolici odlagališča tačas izplačuje več vrst odškodnin. V  tem času je bilo sprejetih kar nekaj pogodb, sporazumov in aneksov k tem pogodbam, najprej med predstavniki tamkajšnjih prebivalcev, JKP Logom in Občino Prevalje; pozneje so se med podpisnike pogodb in aneksov Občini Prevalje pridružile še preostale tri občine v Mežiški dolini. Za te občine je nekoč skrbelo skupno komunalno podjetje, ki je upravljalo to odlagališče, pa tudi sicer je še vedno pod okriljem JKP Log odvoz odpadkov za več kot 23 tisoč gospodinjstev v Mežiški dolini. Najstarejša pogodba o denarnem nadomestilu zaradi vpliva odlagališča komunalnih odpadkov sega v leto 1996, zadnja pogodba med upravičenci do rente in Javnim komunalnim podjetjem Log pa je bila sklenjena leta 2011. Rento trenutno prejema 99 upravičencev.

Gnojilo in denar

Sicer pa tačas obstajajo tri vrste odškodnin. Lastnik zemljišča, na katerem so spremljajoči objekti odlagališča, prejema odškodnino po pogodbi z dne 28. 5. 2001, in sicer za nakup 4000 kg gnojila (vrednost računa v letu 2016 je bila 1582,46 evra  neto), po Pogodbi o ustanovitvi služnostne pravice z dne 18. 4. 2003 in Sporazumu z dne 17. 6. 2015 pa denarno odškodnino v višini 300 na mesec v neto vrednosti.  Dalje, lastniku večinskega dela odlagališča plačuje JKP Log odškodnino po Dogovoru o plačilu odškodnine iz leta 2003 za nakup gnojil 1500 kg NPK-ja in 1613 kg KAN (vrednost računa je bila v letu 2016 1039,50 evra neto), po Dogovoru o plačilu odškodnine iz 1997 ter Aneksu k dogovoru iz leta 2001 pa temu lastniku  plačujejo še mesečno odškodnino v višini 1022 evrov oziroma 12.647,48 evra letno v neto vrednosti. In tretjič, v skladu s Pogodbo o denarnem nadomestilu zaradi bližine odlagališča Lokovica iz leta 2008 pa prejema 99 oseb s stalnim prebivališčem v bližini odlagališča na Lokovici odškodnino, ki je v letu 2016 v skupni vrednosti znašala 11.552,58 evra bruto oziroma 8.664,46 evra neto mesečno, ta renta pa se letno usklajuje z rastjo življenjskih stroškov. Skupno so v teh letih stroški za odškodnine že krepko presegli milijon evrov.

Renta še sedem let po zaprtju odlagališča

Odlagališče Lokovica od leta 2013 ne deluje, ni pa še zaprto. Denarno nadomestilo bodo upravičenci do te rente prejemali še sedem let po zaprtju odlagališča, skupna masa za izplačila rent pa se v tem času naj ne bi spreminjala.

N.K.