Odprto pismo za 3. razvojno os: Mladinska iniciativa misli skrajno resno

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os zahteva določitev roka za podpis sporazuma o gradnji hitre ceste

Če do podpisa ne bo prišlo, bo Mladinska iniciativa stvari vzela v svoje roke. V odprtem pismu so zapisali, da v “primeru, da ne bo prišlo do podpisa le-tega, bo Mladinska iniciativa za 3. razvojno os skupaj z vsemi podporniki organizirala državljansko nepokorščino.”

Poleg tega v pismu omenjajo, da je v pripravi “Koroška vstaja!” – kaj to je še ni natančno znano, očitno pa je, da Mladinska iniciativa za 3. razvojno os misli skrajno resno.

   Kdaj bo konec mencanja s 3. razvojno osjo?

Aprila letos je iz strani Sveta koroške regije v Ljubljano romal predlog sporazuma v katerem bi se opredelila časovnica izgradnje severnega kraka 3. razvojne osi od Šentruperta do mejnega prehoda Holmec. Hkrati s tem je potekala tudi združena in enotna akcija gospodarskih zbornic iz Koroške in Savinjsko-Šaleške regije. Ti sta pripravili skupno izjavo, katero so podpisala vsa glavna podjetja iz obeh regij in enotno podprla izgradnjo hitre ceste na Koroško.

Iz Ljubljane seveda, pričakovano, nismo dobili nobenega odgovora na poziv, da Korošci skupaj s Savinjsko-Šaleško regijo zahtevamo podpis sporazuma v katerem bi »zabetonirali« gradnjo že nič kolikokrat obljubljene in prepotrebne 3. razvojne osi. Izvirni greh je najbrž napravil Svet koroške regije, saj skupaj s predlogom sporazuma ni poslal tudi roka, do katerega bomo še potrpežljivo čakali na podpis.

Leto 2017 je nedvomno prelomno pri odločitvi o gradnji hitre ceste na Koroško. Žal na aktivnost politike vedno ne moremo računati, saj ta pogosto »preračunava«. Z gotovostjo pa lahko računamo na gospodarsko silo, ki tako enotna in odločna še ni bila. Mladinska iniciativa pa si ob tretji obletnici delovanja želi, da svoje povemo tudi Korošci kot ljudstvo. Čas je, da se aktiviramo vsi in pristojnim jasno in glasno povemo, da zahtevamo kar nam pripada!
Zato je čas, da postavimo dokončni rok v katerem bomo zahtevali podpis sporazuma. V primeru, da ne bo prišlo do podpisa le-tega, bo Mladinska iniciativa za 3. razvojno os skupaj z vsemi podporniki organizirala državljansko nepokorščino. Javno vas seznanjam, da je v pripravi »Koroška vstaja!« in da Mladinska iniciativa ne bo več samo čakala na Svet koroške regije ter poslance, da kaj postorite, temveč bomo v prizadevanja za hitro cesto povezali vso koroško ljudstvo.

Vir: http://www.hitronakorosko.si/index.php?option=com_content&view=article&id=99:kdaj-bo-konec-mencanja-s-3-razvojno-osjo&catid=14&Itemid=105

JP