ODPRTJE NOVO UMEŠČENEGA POSTROJA ZA SOPROIZVODNJO TOPLOTE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE NA RAVNAH NA KOROŠKEM

Družba Petrol d. d., Ljubljana in Občina Ravne na Koroškem sta danes slavnostno odprla novo umeščeni postroj za soproizvodnjo toplote in električne energije, kar za družbo Petrol in občino predstavlja pomemben mejnik v prehodu na še učinkovitejši sistem daljinskega ogrevanja na Ravnah.

Novo umeščeni postroj za soproizvodnjo toplote in električne energije proizvajalca GE Jenbacher iz Avstrije ponuja električno moč 2,676 MW in toplotno moč 2,529 MW. Gre za zaključek prve faze naložbe družbe Petrol d.d., Ljubljana v posodobitev kapacitet soproizvodnje toplotne in električne energije v višini 1.600.000 EUR.

Rok Vodnik, član uprave Petrola, je ob odprtju povedal: »Petrolova vizija za leto 2022 nas zavezuje, da bomo kot pomemben regijski ponudnik celovitih in trajnostnih rešitev energetiko, trgovino, mobilnost in napredne storitve povezovali v odlično uporabniško izkušnjo. Z inovativnostjo, digitalnimi rešitvami, stroškovno učinkovitostjo in partnerstvi bomo razvijali uspešne poslovne modele in primer sodelovanja z Občino Ravne na Koroškem je zagotovo eden primerov, na katerega smo še posebej ponosni«.

Stari kogeneraciji (trije moduli motor – generator s skupno instalirano električno močjo 8,169 MW in toplotno močjo 8,298 MW) je julija 2017 dokončno potekla upravičenost do obratovalne podpore. Družba Petrol je zato pristopila k projektu umestitve dveh novih modulov. Obstoječ postroj s tremi moduli je bil glede na dejanske potrebe po toploti že predimenzioniran, v letu 2016 pa je Petrol za namene daljinskega ogrevanja in priprave sanitarne tople vode pričel koristno izrabljati še odvečno toploto jeklarske industrije na Ravnah. Umestitev zgolj dveh novih modulov je tako s tehničnega kot ekonomskega vidika bila optimalna rešitev.

Stari moduli, ki so bili v obratovanju od leta 1999, so bili generalno obnovljeni v letu 2013. Maja 2018 je bil tretji modul demontiran, preostala dva pa sta operativno sposobna in odslej služita izvajanju storitev terciarne rezerve sistema oskrbe z električno energijo.

Novi kogeneracijski moduli so bili nameščeni v dveh fazah

Nadomeščanje starih kogeneracijskih modulov se izvaja v dveh fazah. V prvi fazi se je novi modul preko poletja umestil v Toplarni Ravne, na lokaciji nekdanjega 29 MW vročevodnega kotla, obratovati pa je pričel v kurilni sezoni 2018/2019. V drugi fazi je v teku postavitev drugega modula, kateri je bil skupaj s periferno opremo dobavljen v oktobru 2018 in bo pričel z obratovanjem v kurilni sezoni 2019/2020. Nameščen bo na lokaciji prejšnjega modula št. 3.

Z umestitvijo dveh visokoučinkovitih novih modulov soproizvodnje se zaključuje posodobitev toplarne na Ravnah. V novih pogojih obratovanja bo družba Petrol z moduloma proizvedla 57 % vse potrebne toplote znotraj občine, ob upoštevanju odvečne toplote metalurških procesov pa celo 83 %. Glede na to, da bo kombinacija odvečne toplote in toplote iz visoko učinkovite soproizvodnje na letni ravni zagotovila več kot 50 % toplote, bo sistem daljinskega ogrevanja na Ravnah še naprej učinkovit. Z modernizacijo proizvodnih agregatov je Petrol zmanjšal emisije toplogrednih plinov, odjemalcem pa zagotovil dolgoročno, zanesljivo, varno in konkurenčno oskrbo z daljinsko toploto.