Odprt je TRR za denarno pomoč za prizadete v občini Ravne na Koroškem

Denarno pomoč za prizadete v občini Ravne na Koroškem lahko nakažete na:
TRR: SI56 0130 3010 0009 987 (Odprt pri Banki Slovenije)
SKLIC: 00 2023-08
NAMEN NAKAZILA: POPLAVE 2023
BIC BANKE: BSLJSI2X
KODA NAMENA: CHAR