Od danes naprej odpravljeni številni ukrepi

Vlada Republike Slovenije je konec prejšnjega tedna odpravila in prilagodila nekatere covid-19 ukrepe. Potem, ko je že v četrtek odpravila karantene in PCT pogoj za prehajanje državne meje, so od danes naprej odpravljeni naslednji ukrepi: 

  • Opušča se preverjanje PCT pogoja, razen v najbolj kritičnih dejavnostih-v bolnišnicah in nastanitvenih zavodih socialnega varstva 
  • Ukinja se samotestiranje v šolah 
  • V gospodarstvu konec epidemioloških omejitev, odpravljajo se vse dosedanje epidemiološke omejitve tako v industriji, turizmu, trgovini, gostinstvu ter drugih storitvenih dejavnostih 
  • Ni več omejitve dovoljenega števila ljudi 
  • Ni več omejitev javnih prireditev 
  • Dovoljeno je delovanje diskotek in nočnih klubov 

Ukrepi, ki so še potrebni za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19: 

  • Izpolnjevanje pogoja PCT ostaja v nastanitvenih objektih dejavnosti zdravstva, pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, zavodih za prestajanje kazni zapora oziroma prevzgojnem domu 
  • Obvezna uporaba zaščitnih mask v javnih prostorih, vključno z javnim potniškim prometom ter priporočilo za uporabo mask na prostem, če ni zagotovljena varna razdalja 

Izjeme: otroci do dopolnjenega 6. leta starosti, vzgojitelji predšolskih otrok, visokošolski učitelji za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala, govorniki v zaprtih javnih prostorih, če je zagotovljena medsebojna razdalja tri metre, nastopajoči na javnih kulturnih prireditvah, osebe, ki izvajajo športno vadbo, osebe s posebnimi potrebami, učenci, dijaki in študenti pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učenci glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta ter dijaki pri pouku plesa, petja in inštrumenta, gosti, sedeči za mizo, v gostinski dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač. 

Ukinja se tudi brezplačno presejalno testiranje HAG in HAG za samotestiranje.