Obvestilo Uprave RS za zaščito in reševanje

Organizatorje morebitnih javnih prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki bodo ob prvomajskih praznikih kurili kresove obveščamo, da morajo pri tem upoštevati napotke, omejitve in prepovedi:
🔸prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi vsaj v obsegu enega metra od roba kresa,
🔸če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. peskom, kamni, opeko ali kovino),
🔸kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe,
🔸ob vetrovnem vremenu se kresa ne sme prižigati oziroma je treba kurjenje prekiniti,
🔸pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les,
🔸prepovedano je uporabljati nevarne, vnetljive in eksplozivne snovi ter kuriti odpadke,
🔸po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. peskom ali zemljo),
🔸na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti zagotovljeni ustrezni ukrepi, predvsem požarna straža, ki pa jo lahko izvajajo le gasilci,
🔸če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilske enote.
V primeru razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja je kurjenje kresov prepovedano‼️
Dodatne zahteve v zvezi s kurjenjem v gozdu, tudi s kurjenjem kresov, določajo tudi predpisi o gozdovih (npr. Pravilnik o varstvu gozdov). Prav tako lahko tudi občine s svojimi predpisi določijo dodatne pogoje, omejitve in prepovedi kurjenja, tudi kurjenja kresov v naravnem okolju, ali/ter omejitve in prepovedi širijo iz naravnega tudi v druga okolja (npr. bivalno okolje). Dodatne omejitve in prepovedi lahko veljajo za določena posebej zavarovana območja. Zato se je treba pred začetkom aktivnosti za izvedbo kresovanja prepričati, kakšne so morebitne omejitve in prepovedi na konkretnem območju, kjer nameravate kuriti kres.