Obvestilo štaba Civilne zaščite Občine Ravne na Koroškem

ARSO je prižgal oranžen alarm za severno Slovenijo, vključno za Koroško. Štab CZ Občine Ravne poziva k samozaščitnem ravnanju, da preprečimo morebitne posledice v primeru razlivanja vodotokov.

Obvestilo o popolni zapori državne ceste Ravne – Dravograd

 

Voznice in voznike obveščajo, da je do preklica zaprta cesta Ravne-Dravograd, pri Dobrijah. Obvoz je možen čez Kotlje. UPOŠTEVAJTE PROMETNO SIGNALIZACIJO. Na vseh cestah velja dodatna previdnost zaradi poškodb, ki so nastale na cestah v prejšnjih ujmah!

ARSO OPOZORILA:

Dež: količina padavin od 50 do 75 mm/24h. Možne so izdatnejše padavine.

Vodotoki lahko poplavljajo ob strugah na območju pogostih poplav. Verjetne so motnje v prometu in pri oskrbi z električno energijo in pitno vodo. Možni so zemeljski plazovi. Iz nižjih prostorov in kleti umaknite hrano, premičnine, dokumente, denar in druge dragocenosti. Izklopite elektriko, plin in vodovod. Vsi, ki uporabljate razvlačevalce prostorov in druge naprave jih prosimo preventivno umaknite v višja nadstropja. Ne skušajte prečkati vodnega toka. Bodite previdni pri uživanju hrane in vode. Spremljajte trend vodostaja in meteorološka ter hidrološka obvestila in opozorila ter informacije, ki jih posredujejo pristojne službe in organi.

Nevihte: Možne so krajevne nevihte.

Lokalno so možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. Bodite pozorni na bližajoče se nevihtne oblake. Med nevihto se ne zadržujte na izpostavljenih mestih, počakajte na varnem mestu, nevihta običajno ne traja dolgo.

OPOZORILO GEOLOŠKEGA ZAVODA SLOVENIJE

Geološki zavod Slovenije opozarja, da je nevarnost ponovne aktivacije zemeljskih plazov zelo povečana. Po nedavni ujmi so pobočja, posebno obstoječa plazišča, še vedno zelo nestabilna. Vsem prebivalcem, katerih objekti so bili ob nedavni ujmi prizadeti ali izpostavljeni zemeljskim plazovom svetujemo, da so izjemno pozorni na kakršnekoli spremembe in premike ter se ob njih nemudoma umaknejo na varno.

Plazove ter udore in odtrganine zemljine je potrebno (če še niso) prekriti s PVC gradbeno folijo, ki je na lokacijah. Za pomoč ali folijo pokličite Štab CZ 02 82 16 029 ali 112.  

PREVENTIVNE SAMOEVAKUACIJE IZ OGROŽENIH OBJEKTOV

Vse prebivalce na ogroženih območjih zaradi plazov – na lokacijah Tolsti vrh, Koroški Selovec in Navrški vrh prosijo za samozaščitno ravnanje – opazovanje in preventivno samoevakuacijo!

PROTIPOPLAVNE VREČE

Protipoplavne vreče so nameščene, skladiščimo jih na JKP Ravne, za zbirnim centrom, na naslovu Dobja vas 188a, za info pokličite Štab CZ.

PITNA VODA

Pred prvim septembrom bodo vrtec in vse šole oskrbeli s pitno vodo, zalogovniki bodo postavljeni pred enoti vrtca Ajda in Solzice, pred OŠ Juričevega Drejčka, OŠ Koroških jeklarjev, OŠ Prežihovega Voranca ter pred Gimnazijo Ravne in Srednjo šolo Ravne. Polnjenje bodo poleg gasilcev PGD Ravne in Kotlje pomagali izvajati pripadniki Slovenske vojske. Otroke in starše bodo šole pozvale, da se opremijo z bidoni za pitno vodo in jih prinašajo s sabo v šole in vrtce.

Še naprej velja ukrep SKRAJNO ODGOVORNE IN VARČNE RABE pitne vode! Trenutno se mesto Ravne oskrbuje s pitno vodo iz sistema Kotlje, v kombinaciji z virom iz Železarne Ravne ter s polnjenjem vodohranov.

  1. 8. 2023 je bil aktiviran načrt zaščite in reševanja o pitni vodi. Nacionalni laboratorij za vodo hrano in okolje (NLZOH) je opravil analizo vode in ugotovil, da so vzorci skladni z uredbo o pitni vodi. Zaradi nestabilnosti vodnega sistema je do preklica za uživanje še vedno v veljavi ukrep preventivnega prekuhavanja!

PITNO VODO lahko do preklica prevzamete iz zalogovnikov na lokacijah:

– JAVORNIK PRI OŠ

– MERKATOR CENTER DOBJA VAS

– ČEČOVJE PRI TRGOVINI TUŠ

– BRDINJE (križišče Hartman-Smonkar)

– DOBJA VAS – HOF pri igrišču (nameščen še en dodatni zalogovnik)

– PARTIZANSKA bloki

– naselje Navrški vrh, hiša Godec.

V Strojnski Reki so pitno vodo ponudili na kmetiji KNEPS (Tolsti Vrh 54), kmetiji PETRI (Zelen Breg 10), pri Tonetu (Stražišče 15b) in pri Zadnjem dinarju – Strojna (Strojnska Reka).

Štab Civilne zaščite Občine Ravne na Koroškem