Obvestilo Občine Prevalje glede oprostitve plačila za električno energijo in zemeljski plin

Občina Prevalje obvešča vse občane, da bodo do oprostitve plačila računov za električno energijo ter zemeljskega plina opravičeni tisti občani, ki so podali vlogo za prijavo škode na Občini Prevalje.
Vse občane, ki še niso oddali vloge za prijavo škode na objektu, naprošajo, da le-to storijo najkasneje do petka, 15. 9. 2023 do 12. ure.