Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije: Predlogi vlade v drugem protikoronskem paketu gredo v pravo smer

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) ocenjujejo, da gredo predlogi vlade v drugem protikoronskem paketu v pravo smer, pogrešajo pa še nekaj ukrepov, med njimi oprostitev plačila najemnin ter možnost odloga obveznosti iz lizing pogodb.

 

“Likvidnost je največja težava obrtnikov in podjetnikov ta hip. Kot kaže naša anketa, jih samo tretjina lahko zagotovi sredstva za izplačilo nadomestila plač delavcem na čakanju. Pomoč je treba obrtnikom in podjetnikom zagotoviti takoj, če želimo ohraniti delovna mesta in podjetja,” je opozoril predsednik OZS Branko Meh.

Da drugi protikoronski paket predvideva državno poroštvo za kredite, se mu zdi spodbudno. Bi pa zvišal jamstvo države za posojila mikro, majhnih in srednjih podjetij, in sicer s predlaganih 80 odstotkov glavnice na 90 odstotkov. Višina likvidnostnega posojila pa naj se dvigne na 20 odstotkov prihodkov in dvakratnik letnih stroškov dela.

V OZS si želijo, da bi vlada v drugi protikoronski paket vključila še več ukrepov, med njimi odlog plačil za obveznosti iz lizing pogodb in odkup terjatev. “Prav tako pogrešamo ukrep za oprostitev najemnin za poslovne prostore, ki so v lasti podjetij ali fizičnih oseb,” so zapisali na OZS. Zaradi izpada prihodkov namreč mnogi najemniki poslovnih prostorov, obrtniki in podjetniki, ne morejo plačati najemnin.

Spodbudno se jim zdi tudi, da je vlada razširila nabor upravičencev do pomoči po prvem protikoronskem paketu. “Vlada je upoštevala naš predlog in po dopolnitvah prvega paketa bodo do pomoči upravičeni delodajalci, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 odstotkov glede na leto 2019,” so zapisali.

Tudi varovalke za samozaposlene so poenostavljene. Do mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila socialnih prispevkov bodo po novem upravičeni samozaposleni, ki jim bodo prihodki letos upadli za več kot 10 odstotkov glede na leto 2019. V OZS ob tem predlagajo, naj ukrepi veljajo tudi za tiste, pri katerih se je obseg poslovanja zaradi novih okoliščin spremenil (denimo nove zaposlitve in širitev posla).