Obnova kulturnih domov s pomočjo kulturnega ministrstva

Kakšno desetletje država ni sofinancirala izgradnje ali obnov kulturnih domov po slovenskih občinah, aktualna vlada in Ministrstvo za kulturo pa je v dobrem letu dni spravilo pod streho že dva razpisa po dva milijona evrov, na katerem so veliko sredstev dobile tudi koroške občine. V prvem razpisu med drugimi tudi občina Slovenj Gradec, v drugem razpisu pa občina Vuzenica, ki je dobila kar pol milijona evrov.

Občina Vuzenica bo namreč letos uredila nov kulturno-upravni center, večnamenski objekt, v katerem  bo imela prostore tudi občinska uprava, ki sedaj domuje v tamkajšnjem gasilskem domu.  V zgornjem delu objekta bodo prostori občinske uprave in krajevnega urada, v spodnjem delu objekta bo kulturni center s sobo za Vaško godbo Vuzenica, večnamenska dvorana za prireditve in razstave ter tudi seje občinskega sveta. V novo urejenem objektu bo prostore dobila tudi krajevna knjižnica, ki je zdaj urejena v prostorih osnovne šole, objekt pa bo kajpak imel tudi ustrezno urejen dostop za invalide z dvigalom.

Avtor projektov kulturno-upravnega centra je arhitekt Uroš Reiter.

Za izvedbo naložbe v obnovo in dograditev večnamenske stavbe na Sejmarski ulici v kulturno-upravni center je občina pridobila pol milijona evrov sredstev na razpisu ministrstva za kulturo, preostalo bo financirala sama, deloma tudi z zadolžitvijo. Projekt mora biti zaradi pogojev iz razpisa ministrstva za kulturo končan do konca letošnjega leta in dela se že pospešeno izvajajo. Izvajalca del sta gradbeno podjetje Kuster in Pokeržnik, projekte pa je pripravil arhitekt Uroš Reiter. Naložba je vredna 1,7 milijona evrov.

Dobrih 196 tisoč evrov tudi za slovenjgraško občino

Tudi v mestni občini Slovenj Gradec obnavljajo tamkajšnji kulturni dom. Vrednost projekta je 300.024,40 evrov, za kar bo slovenjgraška občina prispevala 103.287,09 evrov, ministrstvo za kulturo pa 196.737,31 evrov.

Prenovili bodo dvorano in oder, prenovili  prostore za nastopajoče in prostore zaodrja, zamenjali notranje in  zunanja vrata, elektro in strojne instalacije,  ogrevanje, prezračevanja in drugo.