Obetavno leto za koroške športne objekte

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo rezultate javnega razpisa za sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov. Na razpisu sta bili med drugim izbrani tudi telovadnici v Mislinji in Črni na Koroškem.

Kos dvomilijonske pogače tudi na Koroško

Čas za prijavo na javni razpis ministrstva se je iztekel 5. junija, rezultati pa so bili objavljeni pred nekaj dnevi. Kot poroča Slovenska tiskovna agencija, je za sofinanciranje gradnje oziroma posodobitve objektov in prenove podov namenjenih 2,74 milijona evrov. Na razpisu so lahko sodelovale občine, ki imajo v lasti športne dvorane.

Za gradnjo oziroma posodobitev je namenjenih 2,24 milijona evrov, poleg štirih drugih dvoran v Sloveniji pa je bila na razpisu izbrana tudi športna dvorana v Mislinji. Občina Mislinja že leta krvavo potrebuje novo telovadnico, česar se na občini tudi dobro zavedajo. Že pred petimi leti so se potegovali na razpisu istega ministrstva, vendar neuspešno. Namen Občine Mislinja pa je izgradnja nove infrastrukture in rušenje stare, dotrajane telovadnice. Novi športni objekti bi nosili ime Center za zdravje in šport Mislinja. Na razpisu seveda ne bodo dobili dovolj denarja, da bi pokrili celotno investicijo; občina bo morala poiskati tudi druge vire nepovratnih sredstev, ali pa se bo morala zadolžiti. Razpis, na katerem je bila pred dnevi uspešna Občina Mislinja, pa zahteva, da so investicije zaključene najpozneje do konca decembra 2018. Tako imajo v Mislinji leto in pol časa, da občanom predajo novo športno infrastrukturo.

Med dvanajstimi občinami, izbranimi za prenovo športnih podov, pa je tudi Občina Črna na Koroškem. Za sofinanciranje te prenove je ministrstvo namenilo skupno 503.000 evrov, občine pa imajo čas do letošnjega 31. decembra, da zaključijo investicije v pode.

Perspektivna prihodnost koroških športnih dvoran

Dotrajane športne dvorane na Koroškem se počasi transformirajo v nove, sodobne dvorane, ki služijo koroškim športnikom in rekreativcem ter gostijo tudi kulturne prireditve. Pred kratkim so v Kotljah položili temeljni kamen za težko pričakovano večnamensko dvorano, ki jo bo Občina Ravne na Koroškem s pomočjo Eko sklada gradila po dolgih letih prepričevanja in prosjačenja lokalnih skupnosti.

V Programu vlaganj v športno infrastrukturo pa ravenski ZKŠTM v prihodnjih letih načrtuje tudi rekonstrukcijo športne hale Osnovne šole Prežihovega Voranca, ki je že precej dotrajana. Z investicijo, ocenjeno na dobra dva milijona, bi poleg možnosti izvajanja treningov in tekmovanj široke palete različnih športov pridobili tudi kapacitete za odmevnejše prireditve.

NK