Občine in občani globoko v žep, država pa nič

Center za socialno delo Radlje ob Dravi je z novim cenikom storitev Občini Radlje ob Dravi predlagal, da sprejme sklep o višjem subvencioniranju pomoči družinam na domu. Občinski svet je sprejel predloge, občina pa bo v letu 2017 prispevala 56,8 % celotne cene pomoči na domu, kar je še vedno več, kot prispevajo nekatere druge občine.

Visokih cen pomoči na domu si marsikdo ne more privoščiti

Ker v Občini Radlje ob Dravi še niso prenesli storitve pomoči na domu na drugega izvajalca, le-to še vedno opravlja tamkajšnji Center za socialno delo (CSD) Radlje ob Dravi. Pripravili so cenik za leto 2017, v katerem so poleg stroškov podali tudi predloge za višje subvencioniranje občine za storitve pomoči družini na domu. Po podatkih CSD Radlje ob Dravi pomoč na domu koristi vedno manj ljudi, ampak ne zato, ker pomoči ne bi potrebovali, temveč zato, ker je cena storitve previsoka. Vedno več ljudi se obrača na ponudnike storitev, vendar jih visoka cena odvrne, čeprav bi to pomoč krvavo potrebovali, ali pa se odločijo za manjši obseg storitev.

Vir: PREDLOG CENE SOCIALNO-VARSTVENE STORITVE »POMOČ DRUŽINI NA DOMU« ZA LETO 2017

Občina bo z višjo subvencijo pomagala pomoči potrebnim

Občinski svet je predlagane sklepe Centra za socialno delo Radlje ob Dravi na eni od zadnjih sej tudi sprejel. Občina bo tako v letu 2017 subvencionirala 56,8 % celotnih stroškov, ki jih mora pokriti oskrbovanec. V stroške, ki znašajo 15,25 evra na uro, sta vključeni cena neposredne socialne oskrbe ter cena vodenja in koordiniranja za uporabnika. Radeljska občina bo namesto 50 %, kolikor subvencionira večina preostalih občin na Koroškem in po državi, prispevala 56,8 %, kar znaša 8,35 evra uro, uporabnik pa bo dodal še 6,35 evra. Tako v radeljski občini skušajo spodbuditi, da bi se čim več občanov odločilo za tovrstno pomoč, kar pomeni, da bi se tako razbremenili domovi za ostarele, na drugi strani pa bi tako lahko – kar je tudi najbolj pomembno – starejši ljudje dlje časa ostali v domačem okolju.

Država uporabnikom ali občini ne pomaga več

Tudi Občina Mežica za svoje oskrbovance nameni malenkost več kot 50 %, v primerjavi z Občino Radlje ob Dravi pa so cene za oskrbo na domu višje. Uporabnik storitev mora v Mežici k 9,27 evra občinske subvencije dodati še 8,05 evra na uro, da pokrijejo celotne stroške 17,32 evra na uro. Poleg tega za to dejavnost sedaj ne skrbi več ravenski center za socialno delo, ampak Dom starejših Na Fari s Prevalj.

Kakor koli obračamo, cene so še vedno zelo visoke, tako v Mežici kot tudi v Radljah in v drugih občinah, in sicer tudi zaradi tega, ker k tej vsoti država ne prispeva niti centa več, ves strošek pa je prešel na občine in uporabnike. Država le določa standarde, kaj morajo občine in izvajalci te pomoči upoštevati. Ura pomoči družini na domu pa se ponekod že skorajda približuje oskrbnemu dnevu v kakšnem cenejšem domu starostnikov.

Jon Petek