Občina Mežica prenaša oskrbo z vodo na lastno komunalo

Prvega januarja letos se ni zgodilo nič. Voda še teče, smeti še pobirajo, na Barbari vršijo pokope tako ljudi z Raven kot s Prevalj. Ustanovitev lastne komunale v občini Ravne na Koroškem je v drugi polovici lanskega leta zaposlovala vse štiri občine v Mežiški dolini, ki so ustanoviteljice Javnega podjetja Log, potem ko je občina Ravne sklenila, da bo ustanovila lastno komunalno podjetje. Seveda zgodba še zdaleč ni končana, prej bi lahko rekli, da je šele na pravem začetku, vendar lahko upamo, da se bo v letošnjem letu vendarle odvila v duhu zdrave pameti.

Kakšna bo usoda zaposlenih na JKP Log?

Sedaj obstajata tako JKP Log kot tudi Komunalno podjetje Ravne, občina Mežica je že pred leti ustanovila lastno komunalno podjetje, v občini Črna na Koroškem so večino komunalne dejavnosti opravljali v okviru občinskega režijskega obrata, na Prevaljah bodo to dejavnost reševali v okviru lastnega podjetja, ki ga ustanavljajo. Kaj bo ostalo v letošnjem letu od JKP Log, je danes še težko reči, še vedno ni jasno, kakšna bo usoda zaposlenih, saj vsi ne bodo mogli dobiti dela v novoustanovljenih komunalnih podjetjih. Možnosti je veliko: bo podjetje v kakšni zmanjšani obliki delovalo naprej in pogodbeno opravljalo kakšna dela za preostale komunale, morda bo prišlo do stečaja ali likvidacije, ali pa bo preostanek podjetja kdo dokapitaliziral in nadaljeval s sorodno dejavnostjo. Tačas je več vprašanj kot odgovorov, še posebno zato, ker je občina Ravne na Koroškem v letu 2014 imela v JKP Log 64 odstotkov vse realizacije tega podjetja, v lanskem letu je ustvarila kar 75 odstotkov tržnih prihodkov v JKP Log, z odlokom, ki so ga sprejeli na seji 12. 10. 2016, pa z ustanovitvijo svojega podjetja prenašajo iz JKP Log vse javne službe na lastno podjetje.

Na Ravnah na Koroškem pravijo, da bodo z novim komunalnim podjetjem komunalne storitve za občane cenejše, da bodo občani na boljšem, od JKP Log pa naj bi novo komunalno podjetje 1. februarja prevzelo 17 delavcev.

Foto: JP

V Mežici oskrba z vodo na lastno komunalo, nato pa …

V občini Mežica so na zadnji seji občinskega sveta sprejeli sklep, da s 1. februarjem letošnjega leta prenesejo izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo s podjetja Log na lastno komunalno podjetje. Seveda mežiška občinska komunala nima dovolj zaposlenih in tehničnih zmožnosti, da bi lahko sama skrbela za nemoteno dejavnost na tem področju, zato bo sklenila pogodbo s tistim komunalnim podjetjem v Mežiški dolini, ki bo za to dejavnost imelo dovolj zmogljivosti. Zaenkrat kaže, da bo to javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, ki bi zaposlilo toliko vodovodarjev, da bi lahko pokrivalo vso dejavnost tako imenovanega dolinskega vodovoda, to je od izvira Šumca do Raven na Koroškem.

Klorirna postaja v Mežici. Foto: JP

Kako bo z odvozom smeti?

S tem odlokom tudi za občino Mežica v JKP Log ostaja le še odvoz smeti, pa še to je urejeno na ravni Koceroda, ki za odvoz  sklepa pogodbe z vsemi štirimi komunalnimi podjetji na Koroškem. Odvoz smeti bo v prihodnje na tak ali drugačen način pod streho Koceroda, ki že skrbi za predelavo, sortiranje in odlaganje smeti.

Skoraj gotovo pa je, ta tovrstna razdrobljena organiziranost komunale v Mežiški dolini ne bo dolgega veka. V svetu se združujejo največja podjetja na področju farmacije, avtomobilske industrije, finančne industrije in podobno, vse zaradi konkurence in nižanja stroškov, prej ali slej bo na neki novi pogodbi moralo nastati tudi neko sodobno in finančno močno komunalno podjetje, ki bo lahko vlagalo v razvoj in občanom zagotavljalo poceni ter kakovostne komunalne storitve.

Jon Petek