Občina Mežica pomahala v slovo skupnemu komunalnemu podjetju JKP Log

Občinski svet Občine Mežica je na zadnji seji z večino glasov sprejel sklep o izstopu občine iz JKP Log. Kot je znano, je občinski svet na Ravnah na Koroškem lani sprejel sklep o ustanovitivi občinskega komunalnega podjetja, ki je s prvim februarjem letošnjega leta že začelo delovati.  Prvi februar pa je očitno temačen dan za svetlo prihodnost skupnega komunalnega podjetja, saj je na ta dan Občina Mežica izvzela iz JKP Log še zadnjo dejavnost, ki jo je izvajala v okviru tega skupnega podjetja, to je oskrbo s pitno vodo.

Občine ena za drugo zabijajo žeblje v krsto komunalnega podjetja JKP Log

S prvim februarjem je na Ravnah na Koroškem začelo aktivno delovati novoustanovljeno  Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o. Občina Ravne na Koroškem je imela v JKP Log večinski delež realizacije in je ustvarila tudi do 75 % vseh tržnih prihodkov tega podjetja, vendar so bili s kakovostjo njihovih storitev nezadovoljni. Z ustanovitvijo lastnega komunalnega podjetja pa so v Mežiški dolini povzročili »domino efekt«. Tudi občina Prevalje se je podala na pot lastnega komunalnega podjetja, občina Mežica pa je kot eden od ustanoviteljev izstopila iz skupnega JKP Log.

Mežiški občinski svetniki so namreč z večino glasov sprejeli sklep o izstopu občine Mežica iz podjetja JKP Log. Z letošnjim prvim februarjem je Občina Mežica na lastno komunalno podjetje prenesla še zadnjo dejavnost, ki jo je izvajala v okviru podjetja JKP Log, to je oskrba s pitno vodo. Ker v Mežici JKP Log ne izvaja prav nobene dejavnosti več, občinski svet ne vidi več razlogov, da bi bila občina še naprej kakor koli udeležena v tem  podjetju.

Nihče ne želi podjetja, od katerega ostaja samo še skelet

Sicer pa je Občina Mežica preostalim občinam ustanoviteljicam JKP Log ponudila prodajo  svojega poslovnega deleža v tem podjetju. Za odkup ni bila zainteresirana nobena, zato se je Občina Mežica odločila, da iz podjetja preprosto izstopi. Mežica pa ima ob izstopu pravico do izplačila ocenjene vrednosti svojega poslovnega deleža, kakršen  je ta delež v času izstopa. Seveda pa je vprašanje, ali bo Občina Mežica dobila ustrezno finančno poravnavo, saj ni znano, kaj se bo dogajalo v prihodnosti, kakšna bo usoda tega podjetja in koliko premoženja bo na koncu sploh ostalo za delitev.

Kako dolgo še lahko JKP Log životari?

Danes si namreč nihče ne upa napovedati, kako se bo zaključila ta zgodba s propadanjem nekoč skupnega podjetja štirih občin v Mežiški dolini.  Zaključek je možen z likvidacijo ali stečajem, gotovo pa je, da je življenjska doba podjetja iz dneva v dan krajša, in da se bliža bridki konec. Kdor more, zapušča potapljajočo se barko, in odstopila je tudi direktorica. Vsem pa je jasno, da v novih komunalnih podjetjih ali občinskih režijskih obratih ne bo dela za vse, ki so bili zaposleni v JKP Log.  Delavcev, ki bodo pristali na cesti, ne bo malo, od teh bo večina tudi takšnih, ki bodo le stežka našli novo zaposlitev.

N.K.