Občina Črna na Koroškem pridobila podaljšanje naziva ‘Branju prijazna občina’

Občina Črna na Koroškem je v letu 2023 kandidirala za podaljšanje naziva Branju prijazna občina. Naziv, ki ga podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in Skupnostjo občin Slovenije ter velja tri leta, je občina prejela v letu 2017 in ga prvič podaljšala leta 2020.
Komisija je na podlagi prispele vloge v letu 2022 Občini Črna na Koroškem podaljšala naziv BRANJU PRIJAZNA OBČINA z naslednjo utemeljitvijo:
Občina se lahko ponaša z urejeno kulturno infrastrukturo, ki nudi ustvarjalno zavetje mnogim izvajalcem različnih generacij. Pomemben poudarek daje medgeneracijskem sodelovanju in povezovanju, plodno je tudi povezovanje različnih društev, poleg tega pa so v javno sodelovanje in negovanje bralne kulture vključene ranljive skupine. Posebej izstopa branje poezije, ki je izraz navdihujočega odnosa do umetnosti, branja in jezika. Podpira domače avtorje z izdajo knjig in javno pozornostjo, občane in občanke ob različnih priložnostih obdaruje s knjigami. Še posebej izstopa praznovanje Podarimo knjigo, saj so si lahko mimoidoči pred občinsko stavbo s stojnice lahko izbrali knjigo kot darilo. Tudi novorojenčki prejmejo v dar knjigo, kar pomeni, da z bralno kulturo in z različnimi oblikami spodbujanja branja nagovarjajo vse prebivalce od zibke dalje. Medresorsko povezovanje pa se kaže v tem, da tudi v času Koroškega turističnega tedna potekajo literarni dogodki. Med pomembne investicije spada tudi prenova Knjižnice Črna na Koroškem, ki je enota Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem.
Bogata kulturna infrastruktura, posebno mesto poezije, ki se bere na javnih prostorih, in knjiga kot vrednota, darilo in most med prebivalci ter prebivalkami ter medresorska povezovanja so odlike, ki pritičejo občini, ki je branju prijazna. Zato se Občini Črna na Koroškem veljavnost tega naziva podaljša brez kančka dvoma.