O slovenščini in slovenstvu po Pliberku

Pliberk (nemško @Bleiburg) je mesto z okoli 1.200 prebivalci na avstrijskem Koroškem blizu meje s Slovenijo in sedež istoimenske občine z dobrimi 4000 prebivalci. Je pomembno politično in gospodarsko središče celotne regije vzhodne Podjune, ki je tradicionalno povezana tudi z Mežiško dolino. Od leta 1393 se prireja 1. septembra na dan sv. Egidija t. i. @Pliberški jormak, t.i. sejem, ki je največja prireditev te vrste na jugovzhodnem Koroškem. Le kdo ne pozna jormaka? Pliberk je bil prvič omenjen pod imenom Liupicdorf l. 1006. Po prvi svetovni vojni je bil v plebiscitni coni A Koroške in zato ostal v republiki Avstriji.
Pliberk je pomembno kulturno središče na Koroškem živečih Slovencev. Organizirano kulturno življenje Slovencev sega nazaj v leto 1888. Takrat je bila ustanovljena podružnica družbe sv. Cirila in Metoda s sedežem v #Šmihelu pri Pliberku, ki je bilo aktivno do leta 1910. Tedaj je deloval tudi #Narodni dom na glavnem trgu kot kulturno in politično središče Slovencev v mestu in širši okolici. Tu delujeta @PosojilnicaBank in @Zadruga Market Pliberk, s številnimi proizvodi iz Slovenije.
Posebnega pomena je slovensko prosvetno društvo SPD Edinost v Pliberku, ki je bilo ustanovljeno 20. maja 1909 pod imenom @Katoliško slovensko izobraževalno društvo v Pliberku. Le-to je razvilo intenzivno in bogato kulturno delovanje. V okviru društva je delovala @Milka Hartman, znamenita #pesnica, ki je prirejala posebne tečaja za ženske, kuharske tečaje, ki so pa bili veliko več kot samo #kuhanje
Po tragičnih dogodkih za časa nacizma, ko je bilo vsakršno slovensko udejstvovanje na najhujše načine zasledovano in so številni kulturniki bili deportirani v taborišča v prisiljeno delo ali so bili ubiti, ko so bila slovenska kulturna društva oropana ali njihove knjižnice uničene, je @Foltej Hartman po vojni začel s kulturnim delovanjem.
Danes ima slovensko kulturno društvo leta 1999 na novo postavljeno – in sedaj že drugo – kulturno središče v mestu, znameniti Kulturni dom Pliberk. V njem se nahajajo oder, športna dvorana, bogata knjižnica, kavarna in gostilna.
Geografija
Občina se nahaja na podjunskem polju na južni strani Drave, na jugovzhodu Koroške, ki meji na Slovenijo. Glavno mesto Pliberk se nahaja približno 4 km od avstrijsko-slovenske meje.
Po popisu z leta 2001 živi v Pliberku okoli 30 % koroških Slovencev. Leta 1991 jih je bilo 40 %, leta 1971 pa 53 %, tj. več kot polovica.
Območje okoli Pliberka je tesno povezano s slovensko kulturno zgodovino. Jezik, ki ga govorijo, je slovensko, podjunsko narečje – #podjunščina, v Pliberku in okolici pa je prisotna #pliberščina.
V 13. stoletju je območje prišlo v posest grofov @Heunburg, potem @Pfannberger in od 1338 @Auffensteiner. Z uporom in zaroto proti Habsburžanom leta 1368 je prišlo do obleganja in uničenja trga. Obnovili so ga, leta 1370 je dobil status mesta in 1393 tržne pravice. To še vedno predstavlja pravno podlago za @Pliberški jormak, sejem, ki poteka vsako leto.
Kultura in zanimivosti
#Glavni trg s kužnim znamenjem iz 1724, ki je obdana s hišami iz 16. in 18. stoletja; enostavne fasade izvirajo večinoma iz 19. stoletja.
• Grad Pliberk je renesančna stavba v lasti grofov Thurn-Valsassina. Prvotno zgrajen v začetku 12. stoletja na hribu nad mestom, današnja stavbe prihaja večinoma iz zgodnjega 17. stoletja
#Župnijska cerkev sv. Petra in Pavla je poznogotska stavba iz 14. stoletja
• Slovenski kulturni center – @Kulturni dom
#Božjepotna cerkev Svetega groba, baročna stavba sega v leto 1761, stoji na Kalvariji.
• @Werner Berg Museum na Glavnem trgu
• @Kiki Kogelnik – hiša staršev na Glavnem trgu
• @Spominski park na Pliberškem polju (@Loibacher Felf) s številnimi spomeniki in kapelo za žrtve pokola v Pliberku
• @Freyungsbrunnen- vodnjak Kiki Kogelnik je eden od glavnih poznih delih umetnice Kiki Kogelnik in je bil ustvarjen v počastitev 600. obletnice Bleiburger Wiesmarkt v 1994. Vodnjak pred hišo njenih staršev kaže krilatega St. Lucas-bika, heraldično žival Pliberka. Vodnjak služi tudi kot simbol #Freyung, ikone za “svoboden trg”.
To in še več nudi #Pliberk kot dokaz stalne in žive prostotnosti #slovenščine in #slovenstva
mmag. Katarina Pajnič-Wakounig