Novi turistični boni: kje in kako jih koristiti?

Z včerajšnjim je omogočeno koriščenje novih bonov na področju gostinstva, turizma, športa in kulture, ki veljajo do 31. decembra 2021.

 

Nove bone prejmejo osebe, ki so imele na dan 30. 6. 2021 prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Vsaka polnoletna oseba in oseba, ki bo v letošnjem letu dopolnila 18 let, bo prejela bon v višini 100 evrov, mladoletna oseba pa v višini 50 evrov.

Koriščenje bonov je mogoče koristiti pri tistih ponudnikih, ki so oziroma bodo na dan unovčitve bona vpisani v Poslovni register Slovenije in ki imajo kot glavno dejavnost registrirano eno izmed zakonsko predpisanih SKD dejavnosti.

Pomembno je, da ponudniki storitev niso dolžni sprejemati bonov, zato se je priporočljivo predhodno pozanimati. Ponudnik ima tudi pravico, da določi najnižji možni znesek, ki ga je mogoče plačati z bonom.

Boni so prenosljivi med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Niso pa prenosljivi med npr. brati in sestrami, bratranci in sestričnami, sodelavci, sosedi ipd.

Bon lahko unovčite z izpolnjeno ustrezno izjavo, ki je dosegljiva tudi na spletni strani Finančne uprave RS, kjer so podane podrobnejše informacije o novih bonih.