Novi razlogi za optimizem: Gospodarske napovedi za Slovenijo ostajajo dobre

Urad za makroekonomske analize in razvoj – Umar na podlagi mesečnega poročila za junij ugotavlja, da obeti za gospodarsko rast ostajajo ugodni, večina kratkoročnih kazalnikov pa izkazuje visoke medletne rasti, tudi na račun okrepljene gospodarske aktivnosti v mednarodnem okolju. V času epidemije pa je bil izvoz manj prizadet od pričakovanega, analitiki pa pričakujejo tudi nadaljnjo rast v skladu s strategijo cepljenja. Od lanskega leta so se izboljšale tudi razmere na trgu dela, saj je število brezposelnih in delovno aktivnih skoraj enako kot v obdobju pred krizo. 

 

Po znižanju v prvem je v drugem četrtletju gospodarska aktivnost evrskega območja, glede na razpoložljive gospodarske kazalnike, precej okrevala. Sestavljeni kazalnik vodij nabave PMI je maja in junija nakazoval izrazit odboj aktivnosti v storitvenih dejavnostih ter nadaljevanje ugodnih gibanj v predelovalnih dejavnostih. Junija se je v vseh dejavnostih močno izboljšala tudi gospodarska klima. Po pričakovanjih mednarodnih institucij se bo rast v drugi polovici leta zaradi napredka pri cepljenju še okrepila: napovedana je 4,6- oziroma 4,8-odstotna rast, podobna naj bi bila tudi v prihodnjem letu. Kljub motnjam v svetovnih dobavnih verigah se je nadaljevala tudi rast svetovne blagovne trgovine, kar naj bi se nadaljevalo tudi v prihodnjih mesecih.

Podatki o izvoznem delu gospodarstva, ki je bil v epidemiji manj prizadet, kažejo, da se je slovenski izvozni tržni delež na trgu EU v prvem letošnjem četrtletju še okrepil. Obsega blagovne menjave in proizvodnje predelovalnih dejavnosti sta sicer ob mesečnem znižanju tudi maja precej presegla primerljive ravni izpred začetka epidemije. Junija so se ponovno izboljšala tudi izvozna pričakovanja, nadaljevanje ugodnih gibanj v izvoznem delu gospodarstva pa nakazujeta tudi obseg prometa tovornih vozil po slovenskih avtocestah in poraba elektrike. Oba sta bila medletno višja, pri čemer je prvi že presegel raven iz enakega obdobja 2019, drugi pa ob okrevanju turizma zaostanek zmanjšuje.

Več preberite TUKAJ.