Nove biometrične osebne izkaznice

Z 28.-im marcem lahko vsi državljani Republike Slovenije pridobijo novo biometrično osebno izkaznico. Nova osebna izkaznica vsebuje 34 izpostavljenih zaščitnih elementov, kar je 20 več kot dosedanja izkaznica.

 

Dosedanjih veljavnih osebnih izkaznic ni treba zamenjati. Vse obstoječe osebne izkaznice se lahko uporabljajo do poteka njihove veljavnosti. To velja tudi za osebne izkaznice s trajno veljavnostjo po dopolnjenem 70. letu starosti.

 

Novosti biometrične izkaznice so naslednje:

  • čip, na katerem sta zapisana biometrična podatka in sicer podoba obraza in dva prstna odtisa
  • čip vsebuje kvalificirano potrdilo za elektronski podpis in dve sredstvi elektronske identifikacije (visoke in nizke ravni zanesljivosti)
  • državljanu omogoča elektronsko identifikacijo in avtentikacijo za dostop do elektronskih storitev ter elektronsko podpisovanje
  • QR-koda, ki omogoča preverjanje veljavnosti na portalu e-Uprava in s tem povečuje pravno varnost
  • vsebuje tudi pošto in poštno številko, dodan je tudi podatek o državi in kraju rojstva
  • mogoča tudi uporaba zdravstvenega zavarovanja. Na podoben način kakor s kartico zdravstvenega zavarovanja bo mogoče uveljaviti zdravstvene storitve pri zdravstvenih delavcih in zavodih z elektronsko identifikacijo