Nova žarilna peč za slabe tri milijone evrov

V valjarni SIJ Metala Ravne so danes zagnali štiri milijone evrov vredno linijo za toplotno obdelavo jekla. Z najpomembnejšim delom naložbe – 2,8 milijona evrov vredno kontinuirno žarilno pečjo – bodo odslej ravenski jeklarji lahko za več kot deset odstotkov povečali proizvodnjo jeklenih izdelkov, predvsem orodnih jekel, in tako sprostili zmogljivosti za proizvodnjo specialnih jekel, po katerih povprašujejo že znani najzahtevnejši kupci iz energetskega in naftno-plinskega sektorja.

Nova kontinuirna peč Ebner v valjarni profilov je energetsko učinkovita in do okolja prijazna ter omogoča toplotno obdelavo jekel, s katero bodo dosegali specifične mehanske lastnosti in mikrostrukturo jekel. Z novo pečjo bodo v SIJ Metalu Ravne lahko povečali letno proizvodnjo in tako zadovoljili potrebe po dodatnih količinah, ki so se pojavile po uvedbi bolj dobičkonosnega proizvodnega miksa.

Foto: SIJ

“Z naložbo v kontinuirno peč Ebner so v SIJ Metalu Ravne zaokrožili 180 milijonov evrov vreden desetletni naložbeni cikel v proizvodno opremo.”

Glavni direktor SIJ Metala Ravne Andrej Gradišnik je izrazil zadovoljstvo s priložnostjo za nadaljnji razvoj in napredek družbe, ki jih prinaša uspešno zaključena naložba: »Nova kontinuirna peč Ebner omogoča povečanje količine izdelkov v valjarni profilov za več kot deset odstotkov letno oziroma povečanje celotne količinske prodaje za pet odstotkov. S povečanimi zmogljivostmi bomo odslej v SIJ Metalu Ravne lahko zadovoljili dodatna povpraševanja po specialnih jeklih, po katerih povprašujejo že znani najzahtevnejši kupci iz energetskega in naftno-plinskega sektorja.«

Foto: SIJ

»V Skupini SIJ svojo uspešnost gradimo na specializaciji, zahtevnih izdelkih z visoko dodano vrednostjo, finalizaciji izdelkov in sinergijah med družbami znotraj skupine. Od vstopa strateških lastnikov leta 2007 smo za razvoj in posodobitev tehnologije namenili skoraj 600 milijonov evrov,« je poudaril član uprave Skupine SIJ Tibor Šimonka.

Z naložbo v kontinuirno peč Ebner so v SIJ Metalu Ravne zaokrožili 180 milijonov evrov vreden desetletni naložbeni cikel v proizvodno opremo, s katerim so posodobili jeklarno, kovačnico težkih odkovkov in valjarno. V naslednjem naložbenem ciklu do leta 2028 se bodo osredotočili na razvoj in proizvodnjo specialnih jekel, kot so super čista jekla in super zlitine.  S tem sledijo svoji strateški usmeritvi, da ohranijo položaj tretjega največjega proizvajalca orodnih jekel v EU in hkrati dosegajo rast na področju specialnih jekel, namenjenih najzahtevnejšim kupcem na nišnih jeklarskih trgih.