Nova digitalna proizvodna arhitektura v SIJ Metalu Ravne

V SIJ Metalu Ravne smo zaključili več kot trimilijonsko naložb v nov informacijski sistem, ki prinaša večjo integracijo proizvodnih in poslovnih procesov optimizacijo, še višje standarde kakovosti in še bolj učinkovito podporo kupcem. V Skupini SIJ nenehno vlagamo v najboljše razpoložljive tehnologije, ki prispevajo k večji učinkovitosti, manjšim vplivom na okolje in boljšim delovnim razmeram. Obenem z digitalizacijo proizvodnje skrbimo za optimizacijo in krepitev medsebojne povezanosti proizvodnih in poslovnih procesov.

 

V SIJ Metalu Ravne smo s partnerjem PSI Metals implementirali nove IT sisteme oziroma platformo, imenovano MetRis. Osrednjo informacijsko arhitekturo sestavljata sistema Oracle EBS in PSI Metals, ki, vsaka v svojem segmentu, veljata za vodilni rešitvi na svetovnem nivoju. Obe rešitvi sta bili dodatno prilagojeni potrebam SIJ Metala Ravne.
»S tem projektom smo v SIJ Metalu Ravne pridobili v celoti integrirano digitalno proizvodno
arhitekturo: od sistema za upravljanje kupcev do sistema za upravljanje virov, vključno z novim sistemom za upravljanje proizvodnje, ki vključuje sistem za upravljanje tehnologije v jeklarni. Tu se seveda digitalizacija proizvodnje v družbah Skupine SIJ ne konča. Nasprotno, dobili smo še en dokaz več, da je naša strategija nadgradnje digitalizacije proizvodnje prava in edina pot za proizvodnjo prihodnosti,« je povedal Vladimir Arshinov, direktor sektorja za IT v Skupini SIJ.

Ena ključnih prednosti novega sistema je namreč prav večja integriranost proizvodnih procesov, saj je na voljo še več podatkov za načrtovanje in optimiziranje proizvodnih procesov. Omogoča višjo stopnjo avtomatizacije pri obdelavi naročil in še višje standarde zagotavljanja kakovosti skozi celoten proces. Sistem je soustvarjen z internim znanjem, kar odpira dodatne možnosti internega razvoja in zagotavlja nadzor nad optimizacijo, to pa odpira vrata nadaljnji digitalizaciji in priključitvi k Industriji 4.0.

Jernej Močnik, glavni direktor SIJ Metala Ravne, ob tem dodaja: »Glavna prednost je stabilnost celotnega procesa. Informacijska rešitev predstavlja standard v jeklarstvu, z njeno uvedbo poskušamo optimizirati naše procese. Ključno je tudi to, da bomo lahko nov informacijski sistem sami obvladovali, saj imamo ekipo sodelavcev, ki je ta sistem soustvarjala. Da imamo tudi na tem področju znanje v svojih rokah, je zagotovo največja dodana vrednost.«

Partner pri projektu, priznano podjetje PSI Metals s sedežem v Nemčiji, je dobro razumelo naše potrebe in skupaj z nami ustvarilo najboljšo možno rešitev. »Projekt je nenehno vodila visoko motivirana ekipa Skupine SIJ, ki je imela jasno zastavljen cilj, da prevzame in usvoji naše rešitve. Uspeh temelji na profesionalnem vodenju projektov na obeh straneh, pa tudi na podpori najvišjega vodstva, ki je bila pomembna predvsem pri premagovanju določenih težav. Zelo sem ponosna na zrelost našega izdelka, ki kupcu omogoča, da nadalje vzdržuje in nadgrajuje rešitev glede na svoje potrebe,« je sodelovanje opisala Myriam Mensing, direktorica področja TAP v PSI Metals.

V Skupini SIJ pričakujemo, da bomo z novo rešitvijo izboljšali poslovne kazalnike, kot so uspešnost izpolnjevanja naročil, proizvodni cikel in raven zalog, ter s tem SIJ Metalu Ravne, drugi največji jeklarski družbi v skupini, omogočili vstop na nove trge.