Nošenje mask v zaprtih prostorih ni več obvezno

Od danes naprej nošenje zaščitnih mask v večini zaprtih javnih prostorih ni več obvezno. Tako je včeraj odločila vlada po predlogu strokovne skupine za covid-19. Nošenje mask je obvezno le še v zdravstvenih ustanovah, domovih starejših občanov ter socialno-varstvenih zavodih. 

 

 

Vlada je upoštevala predlog strokovne skupina za covid-19 pod vodstvom Mateje Logar, ki je odpravo obveznega nošenja zaščitnih mask v zaprtih prostorih predvidela, ko bi se na intenzivnih oddelkih sedem zaporednih dni zaradi covida-19 zdravilo manj kot 35 bolnikov. V zaprtih javnih prostorih ostajajo maske kot priporočilo, niso pa več obvezne. V primeru, da v zaprtih prostorih ni možno zagotavljati medosebne varnostne razdalje 1,5 metra, strokovna skupina prav tako priporoča nošenje zaščitnih obraznih mask.

Nošenje zaščitnih obraznih mask je še naprej obvezno v zdravstvenih ustanovah, domovih starejših občanov ter socialno-varstvenih zavodih, kjer na predlog stroke v veljavi ostaja tudi izpolnjevanje pogoja PCT za zaposlene, uporabnike in obiskovalce. Izpolnjevanje tega pogoja pa ni več potrebno v zavodih za prestajanje kazni, zaporih in prevzgojnih domovih.