Nižje vrednosti svinca v krvi otrok Zgornje Mežiške doline

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Območna enota Ravne na Koroškem, letno izvaja nalogo preverjanja vsebnosti svinca v krvi triletnih otrok iz občin Mežica in Črna na Koroškem. Letošnji podatki kažejo izboljšave stanja, povišano vsebnost svinca v krvi so imeli štirje otroci.

»Vabilu se je odzvalo dobrih 75% otrok, kar je dobro, pa vendar slabše, kot smo bili vajeni v zadnjih letih. Predvsem v občini Črna je bi letošnji odziv nekoliko nižji. So pa letošnje izmerjene vrednosti svinca v krvi otrok nizke. Ciljna vrednost programa (pod 100 µg/l) je bila presežene zgolj pri 4 (4,6%) otrocih. Pri enem otroku pa je bila ugotovljena zelo visoka vrednost,« je povedala Neda Hudopisk, vodja OE NIJZ Ravne.

Na NIJZ dodajajo, da bi lahko glede na letošnje rezultate sklepali, da je cilj manj kot 5 odstotkov otrok z vrednostjo svinca v krvi 100 mikrogramov na liter krvi in več dosežen. Izmerjene vsebnosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline v letu 2019 so bile od 13 do 417 µg/l, pri čemer je najvišja vrednost močno odstopala od preostalih. Povprečna koncentracija svinca v krvi je bila 47,7 µg/l, geometrična srednja vrednost je bila 39 µg/l, mediana pa 38 µg/l.  Visoke vrednosti (100 µg/l in več) so imeli 4 (4,6%) otroci, nizke vrednosti (pod 50 µg/l) pa 59 otrok (67,8 %). Izmerjene vrednosti so bile med najnižjimi v dosedanjem izvajanju programa, še sporočajo.

V zadnjih letih so opazili, da se povprečne vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline iz leta v leto precej spreminjajo. V letu 2017 so po zelo sušnem maju ugotavljali visoke vrednosti, letos pa po deževnem obdobju nizke. To znova kaže na onesnažen prah, kot pomemben vir izpostavljenosti otrok svincu. »Ponovno apeliramo, da se morajo aktivnosti v Zgornji Mežiški dolini usmerjati v preprečevanje izpostavljenosti onesnaženemu prahu. Poleg prekrivanja makadamskih cest so pomembni tudi druge aktivnosti kjer se tvori prah – npr. prekopavanje onesnaženih tal ob poljedelstvu oz. vrtnarjenju in že večkrat omenjena uporabo močno onesnaženega materiala za različna gradbena dela,« pozivajo v NIJZ.