Niko Wakounig, SGZ Celovec: Zbranih je bilo več kot 75.000 evrov

Na začetku avgusta so Slovenijo in Avstrijo prizadela huda neurja in poplave. Na Slovenski gospodarski zbornici (SGZ) Celovec so se odločili, da bodo zbirali pomoč za prizadete v teh naravnih nesrečah. Zbrali so več kot 75.000 evrov. Katerim občinam so podelili zbrana sredstva in kako so jih razdelili, je obrazložil g.Niko Wakounig, marketing SGZ Celovec:

 

“Minilo je več kot dva meseca, odkar smo se v luči naravne nesreče, ki je začetek avgusta prizadela dele Avstrije in Slovenije, odločili, da združimo moči v humanitarni akciji pod imenom »Skupno.Pomagamo – Gemeinsam.Helfen«.

V tem času je 19 partnerskim organizacijam akcije s pomočjo donacij posameznikov in zbiralnimi prizadevanji številnih dodatnih organizacij od blizu in daleč uspelo, da je akcija »Skupno.Pomagamo – Gemeinsam.Helfen« prerasla vsa naša pričakovanja. 

Na tem mestu lahko z veseljem in veliko hvaležnostjo sporočam, da je konec koncev bilo zbranih več kot 75.000 evrov.

Zbrana sredstva smo medtem izplačali predvidenim prejemnikom, ki so bili določeni v okviru dveh sej »odbora za finančni nadzor« akcije »Skupno.Pomagamo. – Gemeinsam.Helfen.«, dne 22. avgusta 2023 in 03. oktobra 2023. Obema sejama je prisostvoval tudi generalni konzul RS v Celovcu, Dr. Anton Novak.

Razdelitveni ključ zbranih sredstev se je določil na prvi seji »odbora za finančni nadzor«:
za sredstva, ki so bila zbrana v okviru akcije »Skupno.Pomagamo. – Gemeinsam.Helfen.«, je bil določen razdelitveni ključ 50/50, torej se je 50% sredstev namenilo prejemnikom v Avstriji, nadaljnih 50% pa prejemnikom v Sloveniji.

Medtem, ko se je na avstrijski strani določilo, da bodo sredstva dodeljena posameznim primerom zaradi naravne nesreče pomoči potrebnih na prizadetem območju avstrijske Koroške, se je za slovensko stran sklepalo, da se sredstva dodelijo solidarnostnim skladom občin na od naravne nesreče prizadetem območju Slovenije.

Slovenske občine, ki so prejele sredstva iz akcije »Skupno.Pomagamo-Gemeinsam.Helfen.« so (po abecednem redu):

  • občina Braslovče
  • občina Črna na Koroškem
  • občina Dravograd
  • občina Ljubno
  • občina Luče
  • občina Mežica
  • občina Prevalje
  • občina Škofja Loka
  • občina Solčava

Od samega začetka nam je bilo pomembno, da zagotovimo popolno transparentnost vseh postopkov v zvezi z dodelitvijo in izplačilom zbranih sredstev. 
Zato je partnerskim organizacijam »Skupno.Pomagamo. – Gemeinsam.Helfen.« v pisarni SGZ v Celovcu tudi naprej možen vpogled v finance akcije.

Za nadaljnja vprašanja smo na voljo.”

Niko Wakounig, SGZ Celovec