NIJZ, TAB in MPI o problematiki prenosa svinca iz delovnega v domače okolje

Nacionalni inštitut za javno zdravje Območna enota Ravne na Koroškem je skupaj s »svinčenimi podjetji« TAB in MPI izdala brošuro ozaveščanja o problematiki izpostavljenosti svincu na delovnem mestu. NIJZ vsako leto preverja vsebnosti svinca v krvi otrok Mežiške doline, rezultati pa še vedno niso zadovoljivi.

Zaposleni v svinčeni proizvodnji morajo dosledno upoštevati predpise

»V Zgornji Mežiški dolini je problematika izpostavljenosti otrok svincu zelo zapletena, ker lahko izhaja iz različnih virov. Poleg izpostavljenosti onesnaženemu okolju zaradi nalaganj svinca v preteklosti je možna izpostavljenost zaradi aktualnih emisij in tudi posredna zaradi prenosa onesnaženja iz delovnega okolja. Povezavo med višjimi vsebnostmi svinca v krvi otrok in poklicno izpostavljenostjo staršev so opazovali že več kje po svetu. Tudi rezultati preiskav krvi v Zgornji Mežiški dolini so pokazali, da so povišane vsebnosti svinca večkrat ugotovljene v krvi otrok poklicno izpostavljenih staršev, kot sicer.« Vir: http://www.nijz.si/sl/informativna-zlozenka-prenos-svinca-iz-delovnega-v-domace-okolje

Že dolga leta je želja organizacij in države zmanjšati obremenjenost Zgornje Mežiške doline s svincem. Hude posledice, ki jih je na okolju pustila predelava svinca v času, ko na varovanju okolja praktično ni bilo nobenega poudarka, so vidne še danes. Prav tako tudi današnja proizvodnja svinčenih baterij v TAB-u in predelava svinca v MPI-ju obremenjuje okolje, vendar v neprimerljivo manjšem obsegu kot stara topilnica pred desetletji.

NIJZ je skupaj z omenjenima podjetjema izdala zloženko z naslovom »Prenos svinca iz delovnega v domače okolje«, v kateri navajajo preventivne ukrepe, ki bi jih morali upoštevati delavci, ki so dnevno v stiku s svincem, ter tudi okoliški prebivalci Zgornje Mežiške doline. Na TAB-u in MPI-ju je uporaba delovne obleke, ki se dnevno menja in čisti, obvezna, prav tako je po opravljenem delovnem dnevu obvezno tuširanje za vsakega zaposlenega, ki je v stiku s proizvodnjo. Prav tako podjetja z rednimi preverjanji vsebnosti svinca v krvi zaposlenih kontrolirajo dosledno upoštevanje pravil in izvajajo ukrepe v primeru, da ima zaposleni povišane vrednosti svinca v krvi – nudijo jim namreč vso potrebno zaščito, da se s svincem sami ne bi smeli zastrupiti, kaj šele njihovi svojci.

Svinec ni problematičen samo za delavce in njihove svojce

Tudi v domačem okolju je treba upoštevati določene ukrepe, navajajo v brošuri. Izpostavljajo izogibanje raznosu prahu, dosledno umivanje rok in previdnost pri uživanju domačih vrtnin. Uživanje le-teh je lahko zelo problematično na bolj onesnaženih območjih Mežiške doline, kjer je visoka vsebnost svinca v zemlji. Tudi za to problematiko se pojavljajo rešitve; podjetji Envit in Arhel v okviru evropskega projekta želita z inovativno napravo za čiščenje zemlje razbremeniti s toksičnimi kovinami onesnaženo prst v Mežiški dolini, ki je tudi eden izmed glavnih vzrokov visokih vsebnosti svinca v krvi prebivalcev doline.

Celotna brošura je dostopna na spletni strani NIJZ Območna enota Ravne na Koroškem.

NK