Nezadovoljstvo predsednika Sveta Koroške regije nad napredkom 3. razvojne osi

Predsednik Sveta Koroške regije z napredkom realizacije gradnje 3. razvojne osi ni zadovoljen. Vrnili smo se v leto 2004, Koroška se v Slovenj Gradcu šele začne, so misli Alana Bukovnika ob seznanitvi z napredkom.

Koroški župani so se na zadnji seji Sveta Koroške regije pod točko dnevnega reda seznanili tudi s postopki in napredkom realizacije gradnje 3. razvojne osi. Predsedujoči svetu, radeljski župan Alan Bukovnik, je po seji izrazil svoje stališče – z napredkom ni zadovoljen. Kot pravi, smo Korošci sami krivi, da smo še toliko oddaljeni od same gradnje štiripasovnice na Koroško.

»Študija izvedljivosti, ki se v tem trenutku izvaja na odseku Slovenj Gradec–Otiški vrh, se je izvajala že leta 2004, bila je sprejeta in na podlagi te študije se je pričel postopek sprejemanja državnega prostorskega načrta (DPN), ki je bil tik pred sprejetjem. Torej, bili smo že eno stopničko višje, kot smo danes,« razlaga svoje stališče Bukovnik. Spomni, da je levji delež k tako počasnemu napredku postopkov in vračanja nazaj v že zaključene postopke prispevala koroška nesložnost. Leta 2011 so volivci v Slovenj Gradcu za župana izvolili Andreja Časa, katerega mnenje o 3. razvojni osi je že dolgo znano. Čas namreč meni, da Koroška ne potrebuje štiripasovnice in to je večkrat tudi javno izrazil. Da je ustavitev postopka sprejemanja DPN na relaciji Slovenj Gradec–Otiški vrh katastrofa, meni Bukovnik, in to nas je potisnilo nazaj v leto 2004.

Protokol ministru ne pomeni nič

Nesložnost in prepiranje Korošcev je voda na mlin vladi, da denar, ki bi ga lahko dobila koroška cestna infrastruktura, vlaga drugam. Poleg tega, da je Čas v Ljubljani javno izrazil svoje mnenje, da Koroška štiripasovnice ne potrebuje, in poleg tega, da so se postopki pred približno desetimi leti zavlačevali tudi zaradi spora med ravenskim in prevaljskim županom o poteku trase med občinama, pa realizacijo celotnega severnega kraka 3. razvojne osi ogroža še vladni projekt drugega tira.

Kot smo na portalu e-Koroška že včeraj poročali, je minister Gašperšič v pismu Mladinski iniciativi za 3. razvojno os obrazložil, da v primeru, da projekta 2. tir vlada ne bo mogla financirati tako, kot je v zakonu zapisano, bo morala za sredstva seči v državni proračun. To pa pomeni, da bo za 3. razvojno os zmanjkalo denarja. Izjave ministra kažejo na to, da podpisani Protokol o poteku in izgradnji 3. razvojne osi nima nobene vrednosti, saj ga lahko mirno izpodbijejo drugi državni infrastrukturni projekti. Je le uteha in upanje za Korošce, ki so za ministra, tako kot protokol, sekundarnega pomena.

JP