Narava je ogrožena, ukrepov ni na vidiku

Obremenjevanje narave ali kot to v večini primerov opišemo z besedami rekreacija in prosti čas v naravi, postaja vedno bolj priljubljeno in razširjeno. Najbolj problematična je predvsem nenadzorovana vožnja po naravi z motornimi vozili, država pa zaenkrat za omejevanje in nadzorovanje le-tega še ni storila prav dosti.

Vedno več športnih in prostočasnih aktivnosti ogroža varovano območje Pohorja

21. junija se je na Kopah na Pohorju odvil posvet o problematiki vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju. Kope so namreč s strani raznoraznih športnih in drugih aktivnosti ljudi vedno bolj priljubljene, narava pa vedno bolj obremenjena. Na Pohorju, varovanem območju Natura 2000, letno zabeležijo tudi do pol milijona turističnih nočitev. Zaradi tega pa so ogroženi najvrednejši deli narave na tem območju.

»Po podatkih PZS je slovenska planinska transverzala najbolj obremenjena z vožnjami prav na območju Pohorja. Vse to je povezano s človeškimi motnjami v naravovarstveno visoko vrednih območjih. Neusmerjen obisk, neurejen prometni režim in nadzor, časovno in krajevno neustrezne in tudi nelegalne dejavnosti na območju so le nekatere, ki negativno vplivajo na območje. Po Zakonu o ohranjanju narave (ZON) je v naravnem okolju prepovedano voziti, ustaviti, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni ali drug lasten pogon vozila.« Vir: http://www.projektipohorja.si/projekti/projekt-suport/o-projektu/

Z namenom iskanja rešitev za trajnostni razvoj, torej za kombinacijo ohranjanja naravovarstvenih območij in rekreacije na teh območjih na Pohorju, je bil ustanovljen projekt SUPORT, ki je potekal v letih 2015 in 2016. S tem projektom »so bila pridobljena nova znanja in delno podrobneje analiziran prostor, ki je kot naravovarstveno pomembno območje obremenjen z raznovrstnimi človekovimi aktivnostmi«, sta v izjavi za javnost po posvetu zapisala mag. Peter Zajc, RRA Koroška, in Ljudmila Medved z Zavoda za gozdove Slovenije.

Brez ukrepov za varovana območja slovenske narave

Na osnovi tega projekta so državnim institucijam že lani predlagali različne ukrepe za izboljšanje stanja na področju vožnje z motornimi vozili v naravi. 28. člen Zakona o ohranjanju narave (ZON) namreč določa, da je »v naravnem okolju prepovedano voziti, ustaviti, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni ali drug lasten pogon vozila«. Med lanskoletnimi predlaganimi ukrepi so denimo evidentiranje motornih vozil, namenjenih vožnji v naravnem okolju, višje kazni za prekrškarje, umestitev prostorov za vožnjo z motornimi kolesi v naravi, učinkovitejše izvajanje naravovarstvenega nadzora na Pohorju, ozaveščanje in izobraževanje uporabnikov narave ter prizadevanje za razvoj zelenega turizma.

»Po letu se ugotavlja, da ostaja problem enako pereč, saj se tako na področju potrebnih sprememb pravne ureditve, izvajanja neposrednega nadzora v naravi ter vzpostavljanja območij za vožnjo z motornimi vozili v naravnem okolju ni kaj dosti spremenilo,« so zapisali v izjavi za javnost ter dodali, da bodo še naprej apelirali pristojne organe k čimprejšnjemu ukrepanju.

Tokratnega dvodnevnega posveta na Kopah v sredo, 21. junija in četrtek 22.junija 2017, ki ga je v okviru bilateralnega sodelovanja v okviru Programa finančnega mehanizma EGP 2009–2014 organiziral Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec, se je udeležilo skoraj nekaj 100 udeležencev in udeleženk, med njimi predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave, Regionalne razvojnega agencije (RRA Koroška), policije, pristojnih inšpekcijskih služb, lokalnih skupnosti, lastnikov zemljišč, turističnega gospodarstva ter nevladnih organizacij, so še zapisali v izjavi za javnost.