“Najbolj pomembno je, da se otroci pri nas dobro počutijo in da radi hodijo v šolo”

Gospod Danilo Katz je že deset let ravnatelj Evropske šole Šmihel, dvojezične ljudske šole v Šmihelu. Šola je znana po odličnih rezultatih. Učenci in učenke šole lanskih tretjih razredov so bili na nedavnem preverjanju znanja pri matematiki in branju nemščine daleč nad avstrijskim povprečjem, za kar ima gotovo velike zasluge tudi ravnatelj Danilo Katz s svojo ekipo učiteljev in učiteljic. Z ravnateljem Katzem smo se pogovarjali o njegovih začetkih na šoli, delu, nedavni 110-letnici ter njegovi viziji šole v prihodnje.

 

 

E-Koroška:  Kdaj ste postali ravnatelj Europaschule/Evropske šole v St.Michaelu/Šmihelu?
Katz: To je bilo leta 2012 – torej pred točno desetimi leti. Takrat sta bili hkrati razpisani ravnateljski mesti na dveh dvojezičnih ljudskih šolah, namreč v Šentpetru na Vašinjah in v Šmihelu pri Pliberku. Po selekcijskih postopkih sem na obeh šolah bil uvrščen na prvo mesto in sem si lahko izbral, kje prevzamem ravnateljsko mesto. Takoj sem se odločil za Šmihel, ker mi je ta kraj od nekdaj zelo blizu, predvsem tudi zaradi bogate kulturne ponudbe našega domačega društva KPD Šmihel in Godbe na pihala ter New Times Bigbanda, s katerim tudi glasbeno sodelujem.

E-Koroška:  Ali bi nam šolo v kratkem opisali, zakaj ima ime Europaschule/Evropska šola?
Katz: Na naši šoli se otroci lahko učijo štiri jezike. Poleg nemščine in slovenščine, ki sta enakovredna učna jezika, še angleščino in italijanščino. Moj predhodnik, ravnatelj Pepej Kraut, je že pred desetletji spoznal, da jeziki odpirajo vrata v svet. Takrat je naša šola bila daleč naokrog prva, kjer so otroci imeli možnost, da se dodatno učijo tudi italijanščine. Ko sem postal ravnatelj sem dodatno poskrbel za to, da pouk italijanščine izvaja naravna govorka mag. a Silvia Biazzo. Stroške pa krije naša občina, ki zelo dobro skrbi za šolo in otroke. Od letošnjega leta dalje smo tudi razširili ponudbo pouka angleščine.

E-Koroška:  Pouk poteka dvojezično, pa tudi samo v nemščini. Koliko otrok sodeluje pri dvojezičnem pouku?
Katz: Približno dve tretjini otrok je prijavljenih k dvojezičnemu pouku. To pomeni, da poteka pouk za te otroke v skoraj enaki meri v nemščini in slovenščini. To ne velja samo za jezikovne ure, temveč tudi za telovadbo, stvarni pouk, matematiko in vse druge predmete.

E-Koroška:  Poleg šolskih predmetov imajo učenci/učenke na voljo tudi dodatne predmete, organizirano je tudi varstvo?
Katz: Tesno sodelujemo s športnimi in kulturnimi društvi ter umetnicami in umetniki iz okolice. Tako otrokom lahko nudimo odbojko, namizni tenis ter glasbene, gledališke in umetniške delavnice. To sodelovanje nam je zelo dragoceno in smo hvaležni vsem našim partnerskim društvom, kajti vse ponudbe so za otroke brezplačne. Po pouku približno polovica otrok ostane v šolski stavbi, kajti zanj imamo organizirano popoldansko oskrbo s kosilom in zelo pestrim in zanimivim programom. Dopoldanska in popoldanska ponudba se vedno bolj prepletata in sem zelo ponosen na naš tim pedagoginj, ki zelo profesionalno in predvsem srčno skrbijo za naše otroke.

E-Koroška:  Pred začetkom šolskega leta je organizirana tudi maša za šolarje, otroci gredo skupaj z učitelji v cerkev?
Katz: Tesno sodelujemo tudi z domačo faro, ki jo vodi moj bivši sosed in dolgoletni prijatelj mag. Slavko Thaler. Ob začetku in koncu šolskega leta, pa tudi ob posebnih cerkvenih praznikih z učenkami in učenci ter celotnim pedagoškim kadrom sooblikujemo skupne maše. Starši, stari starši in vsi ostali obiskovalci teh maš še posebej uživajo ob lepem petju našega šolskega zbora, ki ga vodi kolegica Dagmar Dumpelnik-Prasenc. Najbolj priljubljena je božična otroška maša, ki vsako leto privabi nekaj sto obiskovalk in obiskovalcev.

E-Koroška: V šoli se poučuje tudi predmet Religion/Verouk, tega v Sloveniji ne poznamo.  Lahko na kratko opišete, kako poteka poučevanje predmeta na šoli?
Katz: Otroci, ki imajo rimskokatoliško veroizpoved sodelujejo pri verouku. Tedensko imajo dve uri pouka in je to obvezen predmet. Čeprav lahko starši otroke tudi odjavijo od verouka, je pri nas pogosto le tako, da tudi starši otrok brez veroizpovedi želijo, da otroci sodelujejo pri verouku, ki je del našega šolskega urnika.

E-Koroška: Sistem šolanja je v Avstriji nekoliko drugačen, že po štirih letih se šolanje na ljudskih šolah zaključi. Kje in s kakšnim znanjem ponavadi učenci iz vaše šole nadaljujejo šolanje?
Katz: Žal se morajo naše učenke in učenci po štirih letih poslovit od naše šole. Večina se odloči za nadaljevanje na Gimnaziji Alpe-Jadran v Velikovcu, na Slovenski gimnaziji v Celovcu in na Srednji šoli v Pliberku, ki je geografsko gledano najbližja nadaljevalna šola. Od vseh teh šol dobivamo zelo pozitivne povratne informacije, kar se tiče znanja naših absolventk in absolventov.

E-Koroška: Vaša šola sodeluje tudi z lokalnim prebivalstvom. En tak projekt je Njiva zemljanov, ga lahko malo opišete?
Katz: Njiva zemljanov je v najkrajšem času postala zelo dragocen kraj za ozaveščanje ljudi vseh starosti. Z našo šolo smo od vsega začetka del tega projekta, ki ponazarja kako raznolik je svet rastlin in koliko vsaka prebivalka in vsak prebivalec našega planeta potrebuje za preživetje. Projekt »Weltacker – Njiva zemljanov« je bil razvit v Nemčiji. Naša njiva osemnajsti del omrežja njiv, ki so porazdeljene po vsem svetu in vseh kontinentih. Zelo veseli smo, da imamo pred vratih tako čudovito izobraževalno ponudbo. Otroci z velikim veseljem sadijo, plejejo, opazujejo in gojijo rastline na Njivi zemljanov. Več o tem projektu najdete na spletni strani http://www.njivazemljanov.at

E-Koroška: Letošnje šolsko leto se je začelo brez rednih koronavirus testiranj. Kako so sicer starši na vaši šoli sprejeli obvezna testiranja v preteklem letu?
Katz: Na naši šoli imamo imamo izredno dobro sodelovanje s starši. Prepričan sem, da je en razlog za to tudi medsebojno zaupanje. Zelo ponosen sem na to, da smo brez vsakršnih konfliktov in težav prestali tudi najbolj izzivalna obdobja pandemije. Z vsemi močmi smo se zavzemali za to, da so otroci lahko redno obiskovali pouk in smo jim v naši šoli nudili čim bolj normalen vsakdan. V prvi fazi pandemije pa nam je uspelo, da so otroci tudi preko digitalnih medijev in posebne spletne strani dobivali snov za pouk na daljavo. Trenutno uživamo v tem, da pandemija na naši šoli že dolgo ni več tema.

E-Koroška: Junija ste praznovali 110-letnico šole, prisoten je bil tudi deželni glavar Koroške Peter Kaiser. Kako gledate na zgodovino šole?
Katz: V teku teh 110 let je šola doživela mnogo sprememb. Iz prvotno enorazredne šole se je razvila v sodobno opremljeno osemrazredno celodnevno in večjezično Evropsko šolo, ki je močno zasidrana v občini in je poznana daleč preko občinskih meja. Široka jezikovna ponudba in sodelovanja z raznimi društvi dajejo šoli pečat odprtosti in modernosti. Ljudje, ki so obiskovali šolo pred 110 leti, bi je danes ne prepoznali več in to je dober znak.

E-Koroška:  Kakšna je vaša vizija šole kot ravnatelja šole v prihodnosti?
Katz: Redno delamo na tem, da izostrujemo jezikovno ponudbo, stopnjujemo kakovost pouka in najdemo nove strateške partnerje na vseh možnih področjih. Naša šola je odprta vsak dan od pol šestih zjutraj do 17. ure in se zelo trudimo, da otrokom v tem času nudimo pester in poučen program. V bodoče želimo še močneje poudarjati pomen zaščite okolja in ob vseh prednostih, ki jih nudi digitalizacija, opozarjati tudi na nevarnosti le te. Otroci so naša bodočnost in naša naloga je, da jim že zdaj posredujemo znanje, spretnosti in sposobnosti, ki jim bo v bodočnosti pomagali pri premagovanju podnebnih, gospodarskih, družbenih in drugih izzivov. Najbolj pomembno pri vsem tem pa je, da se pri nas počutijo dobro in radi hodijo v šolo.