Na Ravnah v prihodnje tudi popoldansko varstvo

Varstvo za otroke in stanovanja – dve prednosti za mlade družine

 

Za to, da bomo na Koroškem zadržali mlade družine, je ključno poskrbeti za stanovanja in ustrezno varstvo otrok.

 

 

Na Ravnah v prihodnje tudi popoldansko varstvo

Vse več mladih staršev dela celodnevne urnike in zaradi tega jim je nujno zagotoviti podporo v obliki zadostnega števila mest v vrtcih ter tudi popoldanskega varstva. Vesela sem, da se bo na pobudo mamic in ob podpori ravnateljice ravenskega vrtca v prihodnjem šolskem letu ponudilo tudi možnost popoldanskega varstva. To bo bistveno olajšalo združevanje poklicnega in družinskega življenja.
Poleg novega vrtca je to velika pridobitev za ravenske mlade družine.

Stanovanja naj bodo mladim družinam dostopna

Mladi si stanovanja težko kupijo tudi zaradi tega, ker so v negotovih oblikah zaposlitve. Zato je treba problematiko reševati na več načinov:
1. Zagotoviti moramo fond prehodnih najemnih stanovanj. Najem bi bil časovno omejen in bi služil kot varnostna mreža mladim iskalcem stanovanj, dokler se ne postavijo na lastne noge.
2. Graditi moramo več najemnih stanovanj. Mladi morajo imeti možnost dolgoročnega najema z možnostjo kasnejšega odkupa (vplačane najemnine se vštejejo v plačilo kupnine).
3. Potrebujemo tudi hitrejše prilagajanje občinskih prostorskih načrtov z omogočanjem večje dostopnosti do komunalno opremljenih zemljišč.

Poleg ustrezne vrtčevske in stanovanjske politike pa na lokalni ravni potrebujemo tudi vsebine, ki bodo mladim družinam zanimive, spodbudne in aktualne. Financiramo jih lahko tudi iz EU sredstev.

Mojca Erjavec