Na Ravnah umik ukrepa preventivnega prekuhavanja pitne vode

Štab CZ Občine Ravne zaradi nestabilnega terena kot posledice slabega vremena poziva k samozaščitnem ravnanju in skrajno varčni rabi pitne vode!
PITNA VODA – novo 30. 8. 2023 – umik ukrepa preventivnega prekuhavanja!
Obveščamo vas, da je bilo na podlagi prejetih poročil o analizah vzorcev vode ugotovljeno, da so bili vsi vzorci skladni z uredbo o pitni vodi. V skladu z ugotovitvami upravljavca (JKP Ravne d. o. o.) in strokovnim mnenjem NIJZ (OE Ravne), Štab CZ Občine Ravne na Koroškem – preklicuje ukrep preventivnega prekuhavanja pitne vode.
Še naprej vas prosijo za skrajno ODGOVORNO IN VARČNO RABO pitne vode, saj vodooskrbo še vedno zagotavljajo brez osnovnega vodnega vira Šumc!
Štab Civilne zaščite Občine Ravne na Koroškem