Na Ravnah na Koroškem zaključno srečanje mestnih seniork in seniorjev

V mesecu maju leta 2011 je Občina Ravne na Koroškem na podlagi sklepa občinskega sveta sprejela odločitev za vstop občine v slovensko in svetovno mrežo starosti prijaznih mest in občin. Glavni cilj projekta »starosti prijazna občina« je oblikovanje občinske politike na način, ki je pisan na kožo občanom in njihovim potrebam, z majhnimi in uresničljivimi koraki povečevati kakovost življenja v občini in uresničevati medgeneracijsko sožitje.

Za delovanje v tem projektu so ustanovili Odbor starosti prijazne občine, ki je sestavljen iz seniork in seniorjev. Projekt je usmerjen v izvajanje in izboljšanje položaja starejših na osnovi raznih programskih vsebin ter dajanju pobud vsem institucijam in drugim organom v občini za izboljšanje svojih storitev v smislu, da bi bile prijaznejše za starejše občane.

V četrtek, 7. julija, je potekalo zaključno srečanje Občinskega odbora »starosti prijazne občine« – predstavnikov mestnih seniork in seniorjev v mandatnem obdobju 2018 – 2022.

Ob zaključku mandatnega obdobja je župan Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen spoštovane seniorke in seniorje povabil na zaključno srečanje, kjer je potekal pogovor o opravljenem delu občinskega odbora »starosti prijazne občine«.

V mandatnem obdobju 2018 – 2022 je sodelovalo 17 predstavnikov mestnih seniorjev, ki so svoje delo v odboru opravljali prostovoljno. Sestajali so se na sejah ter sprejemali različne ukrepe za izboljšanje kvalitete življenja starejših. Nekaj del, ki so se realizirala v tem obdobju:

 • Izvedena je bila sanacija stopnic, ki vodijo proti cerkvi (od tržnice proti cerkvi).
 • Postavljena je bila klop na območju stopnic, ki vodijo od Interdiskonta do Čečovja.
 • Na pešpoti od sv. Antona do križišča pri upravi železarne sta bili postavljeni dve klopi.
 • Od Grabnerjeve hiše do Fišerjeve hiše se je v obcestni zid namestilo držalo (ograja).
 • Postavljena je bila klop z naslonom ter košem za smeti pri križišču v Podkraju (rondo pri leseni kapelici).
 • V VS Strojna se je v prostorih bivše šole namestila ograja ob stopnišču, ki vodi v zgornje nadstropje.
 • V samem centru naselja Strojna so bile postavljene klopi.
 • V naselju Dobrije je bilo urejeno avtobusno postajališče.
 • Zaradi nevarnosti pred padci starejših (in tudi drugih občanov) se je uredila boljša osvetlitev naselja Čečovje.
 • Urejena je bila preplastitev vseh lokalih cest (ulice in zunaj ulic) v naselju Janeče.
 • Na relaciji Čečovje – Šrotnek v ovinku je bilo postavljeno obcestno ogledalo.
 • Starejši in invalidi so lahko 1x tedensko po 1 uro brezplačno uporabljali bazen.
 • Upokojencem smo na občini nudili občinsko denarno pomoč ter pomoč pri plačilu komunalnih storitev.
 • Izvajal se je program „mladi za starejše“, v okviru katerega dijaki srednjih šol obiskujejo starejše na njihovih domovih, jih učijo računalništva, jih spremljajo na sprehode, v trgovino, jim pomagajo pri raznih manjših opravilih ter se z njimi družijo.
 • Izvajali smo brezplačne prevoze za starejše in invalide (PROSTOFER).
 • Izvajali smo projekt E-oskrba, v okviru katere starejšim financiramo naročnino in opremo za zagotavljanje pomoči na daljavo v primeru padcev ali drugih nenadnih slabosti starejših.
 • Izveden je bil večji dogodek na tržnici »DAN ZA STAREJŠE«, v okviru katerega so starejši občani lahko prejeli številne informacije in podatke, ki jim koristijo pri njihovem vsakdanjem življenju.

Seniorke in seniorji so sodelovali tudi pri pripravi nove Strategije aktivnega staranja v Občini Ravne na Koroškem 2022 – 2027, ki jo je sprejel občinski svet. Aktivno so bili vključeni tudi v projekt izgradnje Centra KO-RA ter poskrbeli za vključitev izgradnje varovanih stanovanj v strategijo.

Ob tem priložnostnem srečanju se je seniorjem in seniorkam župan zahvalil s skromnim darilom za njihov prispevek pri delovanju odbora.

Vir: Občina Ravne na Koroškem