Na projektu 3. razvojne osi je kljub zamudam in ustavni presoji precej aktivno

Čeprav so obljubljeni in podpisani roki za projekt izgradnje 3. razvojne osi zamujeni oziroma zamaknjeni, vmes projekt ovira še ustavna pritožba, se na trasi vendarle nekaj odvija. Na celotni trasi severnega kraka so sklenjene pogodbe za parcelacijo, cenitev in odkup zemljišč, na območju Holmca in Podgorja pa poteka raziskava tal.

“Družba za avtoceste Republike Slovenije (v nadaljevanju DARS) je predstavila nove informacije o poteku izgradnje 3. razvojne osi.  Za oba odseka (A1-Velenje in Velenje-Slovenj Gradec) so sklenjene pogodbe za parcelacijo, cenitev in odkup zemljišč ter za izvedbo arheoloških raziskav. Na trasi med Velenjem in Slovenj Gradcem je parcelacija gozdnih zemljišč že izvedena, zato sledi cenitev. Za objekte pa bo cenitev predvidoma pomladi 2019, ko bodo znane ocene posegov na zemljišča na podlagi projektnih rešitev,” sporočajo iz Mladinske iniciative za 3. razvojno os.

Trenutno se na območju Homca, Podgorja, Velenja in Škal, opravlja geološko geomehanska raziskava tal, zato so lahko okoliški prebivalci že opazili stroje za sondiranje terena, še sporočajo iz iniciative. DARS se na krajane območij, kjer poteka trasa obrača s prošnjo, da pogodbenim izvajalcem omogočijo izvajanje njihovih del, saj bo le to omogočilo da bodo dela potekala po zastavljenem terminskem načrtu, prošnji pa se pridružuje tudi Mladinska iniciativa za 3. razvojno os. Ob tem so še najavili, da v kratkem pričakujejo sestanek z ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek.

NK