Na Prevaljah ukrep varčne rabe vode

Občina Prevalje obvešča, da je Civilna zaščita zaradi pomanjkanja vode sprejela ukrep varčne rabe vode. To pomeni, da je 𝐳𝐚𝐥𝐢𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐯𝐫𝐭𝐨𝐯 𝐢𝐧 𝐝𝐫𝐮𝐠𝐢𝐡 𝐩𝐨𝐯𝐫𝐬̌𝐢𝐧, 𝐜̌𝐢𝐬̌𝐜̌𝐞𝐧𝐣𝐞 𝐳 𝐯𝐨𝐝𝐨 𝐳𝐮𝐧𝐚𝐧𝐣𝐢𝐡 𝐩𝐨𝐯𝐫𝐬̌𝐢𝐧, 𝐩𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐚𝐯𝐭𝐨𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐨𝐯 𝐟𝐢𝐳𝐢𝐜̌𝐧𝐢𝐡 𝐨𝐬𝐞𝐛 (razen podjetij in podjetnikov) prepovedano!
Trenutno se Prevalje oskrbujejo z vodo iz več sistemov, ki pa ne zadoščajo za normalno oskrbo z vodo, saj se vodostaji oz. vodnatost izvirov, ki jih lahko uporabljajo, znižujejo! Zato v višje ležečih objektih prihaja do slabše oskrbe z vodo ali pa le te sploh ni.
Bazen na Holmcu polnijo z dovozi vode s cisternami. Zaradi izjemne porabe ponovno apelirajo tudi na Holmčane, da se zavedajo, da vodooskrbni sistem ne deluje normalno in da prihaja do občasnih ustavitev dobave, zaradi česar naj vodo skrbno uporabljajo za najnujnejše.
Vodovod iz Mežice proti Prevaljam se pospešeno gradi. Samo včeraj so položili 144 m vodovodnih cevi, v skupnem torej 492 m.
Vir: Občina Prevalje