Na Prevaljah se je odvilo drugo letošnje srečanje Od Pliberka do Traberka

V nedeljo, 17. marca 2024, ob 18.00 je pod okriljem JSKD Območne izpostave Ravne potekalo drugo letošnje srečanje odraslih pevskih zborov Od Pliberka do Traberka. Na Prevaljah so nastopili: ŽPZ Solzice, MoPZ Šentanelski pavri, Vokalna skupina Dolič, MePZ Župnije Črna na Koroškem, MoPZ Šempeterski pavri Otiški vrh, Oktet Suha, MePZ Podjuna Pliberk.

 

Prve so na oder stopile pevke ženskega pevskega zbora Solzice z zborovodkinjo Metko Dobnik. Pevke,ki jih ne druži samo ljubezen do petja, ampak do kulture v najširšem pomenu, s prepevanjem predvsem ljudskih pesmi ohranjajo tradicijo naših prednikov. Letos praznujejo 20. letnico delovanja.
Naslednji so nastopili pevci moškega pevskega zbora Šentanelski pavri, ki ga vodi Ferdo Piko. Zbor deluje že od leta 1964 in poje koroške ljudske pesmi brez notnega zapisa, po posluhu v njihovi prvotni izvedbi. Posebnost njihovega petja je petglasno petje na tretjo.
Predstavila se je tudi Vokalna skupina Dolič, deluje pod okriljem Pevskega društva Mislinja pod vodstvom umetniške vodje Vanje Govek. Tisto, kar je vsem skupno, je ljubezen in veselje do slovenske pesmi, veselje do druženja in ohranjanja naših pesmi in običajev, ki počasi tonejo v pozabo. Pomembno se jim zdi, da to kulturo predstavijo tudi mlajšim generacijam, da se bo naše izročilo še naprej prenašalo iz roda v rod.
Naslednji so se nam predstavili pevke in pevci mešanega pevskega zbora Župnije Črna na Koroškem, ki ga od leta 1977 vodi Simon Potočnik. Pod njegovim vodstvom zbor nadaljuje tradicijo cerkvene glasbe. Že nekaj let pa zbor v svoj program vključuje tudi narodne, domoljubne in umetne pesmi.
Predstavili so se tudi pevci moškega pevskega zbora Šempeterski pavri Otiški vrh z zborovodkinjo Ireno Glasenčnik. Njihov repertoar zajema slovenske ljudske in umetne pesmi. Veliko nastopajo v domači občini in krajevni skupnosti, zapeli so že skoraj v vseh pokrajinah naše lepe dežele, nekajkrat pa jih je pot ponesla tudi preko meje.
Navdušili so tudi pevci Okteta Suha iz občine Suha na skrajnem vzhodu dvojezične Koroške, ki je bil ustanovljen leta 1981. Poleg oživljanja starih, skoraj že pozabljenih ljudskih pesmi, svoj program pevci popestrijo z ritmičnimi skladbami, deloma v domačem podjunskem narečju. Radi pa posegajo tudi po bogatih pevskih zakladnicah drugih narodov in kultur.
Nazadnje pa smo prisluhnili še mešanemu pevskemu zboru Podjuna Pliberk, ki goji predvsem slovenske narodne in umetne pesmi, poje pa tudi moderne skladbe ter pesmi sosednjih in drugih evropskih narodov. Pevke in pevci prihajajo iz podeželja in so zgolj amaterski pevci. Zbor letos praznuje 50. obletnico obstoja, vodi pa ga Anja Kapun. Za konec druženja pa so vsi zbori zapeli skupno pesem skladatelja Pavleta Kernjaka Rož, Podjuna, Zila.
Srečanje so omogočili Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Ravne ter občine Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem.
Strokovna vodja letošnjih srečanj je Alenka Podpečan, ki sodelujočim po koncertu poda strokovno mnenje o izvedbi ter nasvete za nadaljnje delo.

57. SREČANJE OD PLIBERKA DO TRABERKA

Prvo letošnje srečanje je bilo na Obirskem, po drugi reviji na Prevaljah pa bosta še dve: 24. marca 2024, ob 18.00 v Dvorcu Bukovje Dravograd ter 6. aprila 2024, ob 19.30 v Kulturnem domu Pliberk. Informacije o srečanjih so dostopne na spletni strani Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter na Facebook in Instagram profilu JSKD Območne izpostave Ravne.