Na Prevaljah pričenjajo z izgradnjo novega vodovoda

Na Prevaljah pričenjajo z izgradnjo novega vodovoda, saj so obstoječega poplave popolnoma uničile. Nova trasa bo zopet povezala Prevalje (in Ravne na Koroškem) z vodnim virom Šumc, ki zagotavlja dovolj pitne vode za nemoteno oskrbo občanov. Pričeli so tudi z gradnjo dolinskega vodovoda Poljana – Mežica. 

Vir: Občina Prevalje