Na Koroških cestah vedno več smrtnih žrtev

Iz leta v leto na slovenskih cestah umre več ljudi, tudi Koroška ni izjema. Višje število prometnih nesreč policija zabeleži ravno v vročih poletnih dneh. Najpogostejši vzrok je neprilagojena hitrost, vprašljiva pa je tudi (ne)varnost same prometne infrastrukture.

»V letu 2016 izstopa povečano število umrlih pešcev in voznikov osebnih avtomobilov. Do konca leta 2016 je umrlo 45 voznikov enoslednih motornih vozil (v 201538 umrlih) oz. 18 % več kot v primerjalnem obdobju leta 2015. Povečanje števila umrlih beležimo tudi pri pešcih, saj jih je v letu 2016 umrlo 22 (v 2015 16 umrlih) oz. za 38 % več kot v letu 2015.« Vir: Pregled stanja v cestnem prometu 2016, Javna agencija RS za varnost prometa

Iz leta v leto se povečuje število umrlih na slovenskih cestah. Tudi na Koroškem številke rastejo, na srečo pa so v primerjavi s preostalimi slovenskimi regijami precej manjše. Na Koroškem je minulo leto na cestah umrlo pet ljudi, leto poprej štirje, leta 2014 pa trije. V primerjavi z osrednjeslovensko ali podravsko regijo, kjer je lani umrlo 24 ljudi, so številke majhne, rastejo pa iz leta v leto. Že po polovici letošnjega leta število smrtnih žrtev na Koroškem presega število v celotnem lanskem letu.

Vir: Pregled stanja v cestnem prometu 2016, Javna agencija RS za varnost prometa

Policija pa v teh vročih poletnih dneh opozarja voznike na večjo previdnost, saj vročina povečuje utrujenost in zmanjša zbranost, kar prispeva k večjim številom cestnih tragedij.

Ubija nestrpnost, ne slaba infrastruktura

Ena izmed bolj nevarnih cest, kjer je bilo v preteklih letih že mnogo smrtnih žrtev, je relacija med Dravogradom in Slovenj Gradcem ter Velenjem. Na relaciji Mežica–Črna na Koroškem je prometna infrastruktura izjemno dotrajana in nevarna, na nekaterih odsekih tovorna vozila ali avtobusi zaradi ozkih pasov in ostrih ovinkov ne morejo drug mimo drugega.

Obupno slabim cestam na Koroškem policija tako zaenkrat ne pripisuje vzročne povezave z najhujšimi prometnimi nesrečami, pred slabo infrastrukturo postavljajo nespoštovanje prometnih predpisov, velikokrat smo na cestah tudi preveč nestrpni in nerazsodni. Policisti pa poskušajo ozaveščati voznike tudi s preventivnimi akcijami, med drugim tudi s predočenjem najpogostejših vzrokov najhujših prometnih nesreč, kamor spadajo neprilagojena hitrost, telefoniranje med vožnjo, razvrščanje ob zastojih in podobno.

NK