Na Koroškem vsako leto več defibrilatorjev

Iz leta v leto se tudi na Koroškem vedno bolj krepi ozaveščenost Korošcev o pomembnosti hitrega ukrepanja v primeru srčnega zastoja. Pogosto smo priča raznim dogodkom in predavanjem o srčno-žilnih boleznih in ozaveščanju o preventivnem ukrepanju, vedno več je tudi javno dostopnih defibrilatorjev. Pred dobrim tednom pa je Koroška obeležila 10. obletnico mreže javno dostopnih AED, v okviru le-te pa so obiskovalci lahko preizkusili tudi svoje znanje oživljanja.

Zaradi akutnih koronarnih dogodkov v Sloveniji letno umre več tisoč ljudi, v Evropi pa se zaradi srčnega zastoja število prebivalstva zmanjša za skoraj milijon. Ker je srčni zastoj vzrok za veliko večino nenadnih smrti, je pomembno, da znamo ukrepati v primeru, ko so za ohranjanje življenja ključne sekunde. Tudi Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju veleva, da je obveza vsakega državljana nudenje pomoči bolni ali poškodovani osebi, in tako je ozaveščanje in izobraževanje javnosti o temeljih prve pomoči in oživljanja še toliko bolj pomembno.

Kje na Koroškem najdemo javno dostopne defibrilatorje?

Na Koroškem je mreža AED, to je mreža avtomatskih eksternih defibrilatorjev, iz leta v leto bolj razpredena. Po podatkih Koronarnega kluba Mežiške doline Koroška premore skoraj 100 aparatov, ki rešujejo življenja. Javnosti so dostopni praktično v vsaki občini na več mestih, od Črne na Koroškem pa vse do Slovenj Gradca in Ribnice na Pohorju. Ker so prve priče srčnih zastojev na javnih mestih v veliki večini primerov ljudje, ki nimajo poglobljenega znanja o reševanju in prvi pomoči, so aparati zasnovani tako, da lahko z njim rešuje življenja praktično vsak.

Zemljevid javno dostopnih avtomatskih eksternih defibrilatorjev.

Interaktivni zemljevid javno dostopnih defibrilatorjev

Teden zdravja in deset let mreže javno dostopnih AED

Letos pa Koroška praznuje 10. obletnico mreže javno dostopnih AED. Občina Ravne na Koroškem in Koronarni klub Mežiške doline sta z organizacijo dogodka ob okrogli obletnici obiskovalcem dogodka omogočila, da so svoje znanje oživljanja preizkusili na lutki. Obletnica je bila organizirana v okviru Tedna za zdravje 2017; v dneh od 3. do 8. aprila so na različnih lokacijah na Ravnah na Koroškem ozaveščali javnost o pomembnosti zdravega načina življenja in preprečevanju nastanka zdravstvenih težav. Na več kot desetih dogodkih pa so prisostvovali tudi koroški strokovnjaki in zdravniki.

N.K.