Na Koroškem veliko invalidskih upokojitev

Konec lanskega leta je bilo v koroški regiji 3.868 občanov, ki so prejemali invalidsko pokojnino. V Sloveniji je sicer invalidsko upokojenih 67.378 oseb in Koroška predstavlja kar 5,7 odstotni delež invalidskih upokojencev. Pri starostnih upokojitvah je delež Koroške 3,2 odstotka. Ta podatek seveda kaže na to, da se je v tej regiji veliko občanov prisiljeno upokojevati zaradi bolezni in ne dočakajo starostne pokojnine.

Invalidska pokojnina koroškega upokojenca je dober odstotek nad republiškim povprečjem.

V  tem obdobju je bruto povprečna pokojnina invalidskega upokojenca znašala 556,88 evra, kar je za dober odstotek nad slovenskim povprečjem, kjer je pokojnina znašala 547,86 evra. Čeprav je invalidska pokojnina zelo nizka, pa vsaj ne zaostaja za slovenskim povprečjem. Pri višini invalidskih pokojnin izstopajo osrednjeslovenska, Goriška in Obalno-kraška regija, kjer je invalidska pokojnina dobrih pet odstotkov nad povprečjem v državi.