Na Koroškem lahko električna vozila polnijo zastonj, v prihodnje še nove polnilne postaje

Slovenski okoljski javni sklad, Eko sklad, bo v letošnjem letu 69 občinam podelil subvencije za postavitev 140 polnilnic za električna vozila. Za subvencijo so bile izbrane občine, ki ležijo na zavarovanih območjih narave in na območjih Natura 2000. Med prejemniki nepovratnih finančnih vzpodbud pa je tudi šest koroških občin.

Eko sklad z namenom zagotavljanja dolgoročne trajnostne mobilnosti v Sloveniji zaključuje javni razpis Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000, s katerim so 69 prijavljenim občinam dodelili pravico do nepovratnih finančnih sredstev oziroma vzpodbud. Slaba pol milijona sredstev iz Sklada za podnebne spremembe je namenjenih izključno postavitvi polnilnih postaj za električna vozila. Predvidoma bo po slovenskih občinah postavljenih 140 AC- in DC-polnilnih postaj, pri čemer bodo občine na vseh lokacijah zagotovile tudi po dve parkirni mesti za polnjenje vozil na polnilnico ter ustrezne talne označbe in prometne znake, vse polnilnice pa naj bi bile funkcionalne že do konca letošnjega leta. Koroške občine, ki so deležne pravice do nepovratnih finančnih vzpodbud, pa so Ravne na Koroškem, Mislinja, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Slovenj Gradec.

Na Koroškem že kar nekaj polnilnic

Na Koroškem se občine že lahko pohvalijo s polnilnimi postajami, te že imajo v vseh  treh koroških dolinah, od Mežice pa vse do Slovenj Gradca in Radelj ob Dravi. Občina Ravne na Koroškem je investirala v tri polnilnice na različnih lokacijah po občini. Upravljalec polnilnic je Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, polnjenje pa je brezplačno. V Mežici sta polnilni postaji donacija podjetja Elektro Celje občini Mežica, lastnica pa je torej sedaj občina. Prav tako kot na Ravnah je tudi v Mežici polnjenje brezplačno, za polnjenje pri obeh polnilnicah je potrebna le identifikacijska kartica. V Mežici identifikacijske kartice najdete v bližnjih gostilnah in restavracijah, saj s tem, kot pojasnjuje župan Občine Mežica Dušan Krebel, občina prispeva k večjemu obisku lokalnih gostincev.

Kakšna je vloga divjega petelina pri polnilnih postajah za električna vozila?

Namen Eko sklada, ki je poziv pripravil v sodelovanju s Sektorjem za ohranjanje narave Ministrstva za okolje in prostor, je prispevati k zagotovitvi primerne infrastrukture za polnjenje električnih vozil na ključnih strateških mestih, kot so zavarovana območja narave in območja Natura 2000 z močnim gospodarskim (turističnim) potencialom. (Vir: Eko sklad, Sporočilo za javnost)

Celotno ali delno območje občine mora spadati pod zavarovano območje narave ali območje Natura 2000, da lahko občina sodeluje na razpisu. Namen mreže varovanih območij Natura 2000 je ohranjanje biotske raznovrstnosti s posebnimi ukrepi varovanja naravnih habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. Območja se določajo na podlagi Direktive o pticah in Direktive o habitatih. Na Koroškem je posebej pomembno območje Drave, kjer so velik problem vodnogospodarske dejavnosti in regulacijski posegi v strugo reke, s čimer oblasti rešujejo probleme poplavljanja reke ob večjih nalivih in preprečujejo škodo, ki jo povzročajo poplave po Dravski dolini. Med zavarovanimi območji so tudi nekatera gozdnata območja, saj se po podatkih Natura 2000 z neustreznim gospodarjenjem z gozdovi ogrožajo ptice. Omenjajo pomembnost in ogroženost divjega petelina, ki naj bi bil na tem območju zelo pomembna živalska vrsta.

Jon Petek