Na Koroškem dovolj pameti za pametne vasi?

Pametne vasi oziroma pametna mesta niso le še ena moderna skovanka današnjega političnega vsakdana, ampak resen projekt, za katerega bodo spretne države, regije in občine lahko črpale kar zajetno vsoto denarja iz evropskega proračuna. V prihodnji finančni perspektivi je za projekt Pametne vasi namenjenih 2,4 milijarde evrov.

V prejšnjem mandatu se je s projektom Pametne vasi ukvarjal evropski poslanec Franc Bogovič, ki s tem nadaljuje tudi v novem mandatu. Ta projekt predstavlja po vsej Sloveniji in tudi v tujini, v petek, 24. januarja 2020 ob 17. uri, pa bo na to temo potekalo omizje tudi na Koroškem, v Družbenem domu na Prevaljah.

»V EU se dogaja trend notranje migracije, na osnovi katere se podeželje prazni,  ljudje pa se selijo v bogatejša, razvitejša mestna območja z boljšo infrastrukturo, saj na podeželju ni prave perspektive! Vendar sem prepričan, da je poselitev podeželja v interesu EU, zato moramo ukrepati pri razvoju alternativnih priložnosti za zaposlovanje,« pravi Franc Bogovič in dodaja »Ne pristajam na prisilno urbanizacijo EU, saj to zmanjšuje kakovost življenja ljudi, preživeti morata oba poselitvena koncepta, mestni in podeželski.«

Postavlja se vprašanje, ali in koliko bomo tudi na Koroškem znali izkoristiti sredstva in priložnosti, da ohranimo slovensko podeželje poseljeno ter obdelano in hkrati privlačno za podjetnike, obrtnike ter za mlade družine in starostnike? Na omizju na Prevaljah bodo tudi ugotavljali, kaj pametnega že danes počnejo na koroškem podeželju in kakšne možnosti za razvoj lahko pričakujemo v prihodnosti. Nekaj je že dobrih praks tudi na Koroškem, priložnosti pa je še zelo veliko.  Na omizju bodo sodelovali:

Franc Bogovič, evropski poslanec (SLS/EPP): Projekt Pametnih vasi in možnosti ter prizadevanja za financiranje tovrstnih projektov iz različnih evropskih skladov in mehanizmov v novi finančni perspektivi EU;
dr. Matic Tasič, župan Občine Prevalje: Pomen 3. razvojne osi za razvoj regije;
prof. dr. Franc Pohleven, zagovornik trajnostne predelave lesa s čim večjo dodano vrednostjo: Les je strateška dobrina Slovenije;
Robert Jelenc, direktor GEN-I Sonce: Zelena energetska transformacija;
mag. Marjana Kamnik, vodja enote Koroškega doma starostnikov v Slovenj Gradcu: Dolgotrajna oskrba in aktualni socialni programi;
mag. Primož Praper, direktor družbe EUTRIP: Pametne rešitve so trajnostne rešitve;
Marijana Kašnik, direktorica Zdravstvenega reševalnega centra Koroška: Izgradnja mreže heliportov in projekt prvih posrednikov.