Na desetine štipendij dijakom in študentom

Mati fabrika, kot današnjemu SIJ Metal Ravne pravijo številni Korošci, je že od nekdaj skrbela za zaposlitev na stotine Korošcev. Zadnja leta pa SIJ Metal Ravne številnim mladim Korošcem daje še možnost izobrazbe, tako na srednješolski kot univerzitetni ravni.

SIJ Metal Ravne je na Koroškem že zgodovinsko poznan in priznan kot eden največjih in glavnih zaposlovalcev regije. Kar »Mati fabrika« so klicali nekdanjo Železarno, saj je bila za mnogo Korošcev vir preživetja. Tudi danes je temu tako, SIJ Metal Ravne namreč zaposluje že več tisoč ljudi, število zaposlenih pa se bo postopoma še povečevalo. Vendar se SIJ Metal Ravne srečuje s kadrovsko težavo pomanjkanja strokovno usposobljene delovne sile, zato se je vodstvo podjetja skupaj s Srednjo šolo Ravne z idejo in pritiski obrnili na Ministrstvo za šolstvo RS, da potrebujejo srednješolske metalurške programe, ki so jih v času krize ukinili. Še posebej perspektivna za mlade metalurge je sama lokacija srednje šole, saj je proizvodnja SIJ Metal Ravne v neposredni bližini, praktično čez cesto, in tako lahko dijaki izkušnje pridobivajo tudi prek leta, ne samo med prakso.

Na trgu ni dovolj primernega kadra

Na trgu torej ni dovolj delovne sile, ki bi zadostila potrebam podjetja, prav tako za potrebe podjetja SIJ Metal Ravne ne najdejo ustrezno izobraženega kadra. Zato so se odločili za štipendiranje srednješolskih programov, ki jih podjetje krvavo potrebuje, to so poklici metalurga, metalurškega tehnika, oblikovalca kovin, mehatronika, elektrotehnika in elektrikarja. Kot še sporočajo iz SIJ Metala Ravne, je trenutno kar 32 odstotkov zaposlenih starejših od 50 let, kar pomeni, da s štipendiranjem poskušajo nadomeščati prihajajoče upokojitve, prav tako pa so tudi investicijski načrti za prihodnja leta eden izmed razlogov, da bo »Mati fabrika« potrebovala dovolj ustrezno izobraženega kadra.

Trenutno je vseh njihovih štipendistov 65. V vseh letnikih srednjih šol jih je 49, od tega 29 metalurških tehnikov in elektrotehnikov, 20 štipendistov pa se šola v programih srednjega poklicnega izobraževanja, to pa so bodoči metalurgi, oblikovalci kovin in mehatroniki. Štipendisti SIJ Metala Ravne pa so tudi v univerzitetnih programih, namreč kar 16 študentom omogočajo študij programa inženirstva materialov.

JP