Moška iz modrega kombija v Slovenj Gradcu ogovorila osnovnošolca

Spoštovani,
na Koroškem in posledično tudi drugje po Sloveniji se je zaradi prijave primera, ko sta dva starejša moška, v ponedeljek iz modrega kombija, pred II. Osnovno šolo v Slovenj Gradcu, nagovorila učenca in mu ponudila čokolado, pojavilo določeno nelagodje med otroci, starši, starimi starši, učitelji. Slovenjegraški policisti v omenjenem primeru doslej niso ugotovili elementov prekrška ali kaznivega dejanja, z zbiranjem obvestil pa nadaljujejo.

 

V tej zvezi vas želimo obvestiti, da policisti vedno preverimo vsa
obvestila in informacije, ki se nanašajo na tako imenovano ogovarjanje
otrok oziroma domnevne ugrabitve. Ugotoviti poskušamo identiteto voznika
oz. potnikov, predvsem pa ugotoviti njegov namen ogovarjanja otrok in
seveda ugotoviti, če je do ogrožanja otrok prišlo.

Statističnih podatkov o tovrstnih prijavah posebej ne vodimo, so pa redke.
Do sedaj se v nobenem izmed primerov ni izkazalo, da bi šlo za sum
kaznivega dejanja. Nasprotno, v nekaj primerih je bilo ugotovljeno, da so
se otroci ob srečanju z »belim ali kombijem druge barve«, zaradi predhodnih
opozoril v šolah in doma prestrašili in zbežali, ne da bi jih k temu
spodbudilo kakršnokoli ravnanje voznika ali potnikov v vozilu.

V nekaterih dosedanjih primerih smo policisti ugotovili, da se je dejansko
vozilo nahajalo na nekem kraju, vendar je bilo z nadaljnjim zbiranjem
obvestil in razgovori ugotovljeno, da nahajanje vozila in oseb na določenem
kraju ni imelo nobene povezave z otroci ter da otroci niso bili ogroženi.
Imeli smo primer, ko se vozilo ustavilo pred prehodom za pešce in z
zvočnim znakom opozorilo otroke, da lahko prečkajo vozišče a so se otroci
»belega kombija« ustrašili in zbežali.

V primerih obvestil o domnevnih ugrabitvah sploh starši običajno odreagiramo čustveno in ne več racionalno in posledično vsakršno informacijo vzamemo kot verodostojno. Takojšnje obveščanje s pomočjo družabnih omrežij, preden policisti preverimo informacije, povzroča paniko in tako imenovani »domino efekt«.

Otroke je pomembno osveščati o pravilnem vedenju in odzivih v morebitnih nevarnih situacijah. Potrebno jim je pojasniti, kaj na naredijo, kam se naj zatečejo v nevarni situaciji, kajti vsak stik, komunikacija z neznano osebo še ne pomeni nevarnosti. Otroke je potrebno učiti, da lahko neznani osebi odgovori na vprašanje, vendar se v pogovor ne zapleta in da ostane na varni razdalji. Z neznanci naj ne odhajajo, četudi bi bile njihove ponudbe še kako mamljive. Varnost je ena izmed dobrin o katerih moramo otroka učiti in
usmerjati ves čas, ne la takrat ko smo pod vtisom medijskih ali drugih objav o posameznih dogodkih. Pogovor mora biti sproščajoč in naravnan v smeri pravilnega reagiranja v primerih, ko se otrok počuti ogroženega.

Seveda pa je pomembno, da je policija o vsakem takem primeru obveščena takoj, da stečejo postopki za zaščito otrok ne glede nato ali se kasneje izkaže, da je do dogodka prišlo ali ne.

PU Celje