Mladinska iniciativa za 3. razvojno os se s prvo lopato na Koroškem poslavlja

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os, ki aktivno deluje od leta 2014, se z začetkom gradnje hitre ceste na Koroškem poslavlja. To pomeni, da bo iniciativa delovala vsaj še eno leto, saj menijo, da letos na Koroškem prve lopate ni realno pričakovati.

Koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik je na včerajšnji novinarski konferenci predstavil odločitev upravnega odbora Mladinskega sveta Ravne na Koroškem, da bo projekt »Mladinska iniciativa za 3. razvojno os« mandat zaključil s prvo lopato na Koroškem. »To pomeni, da bo iniciativa delovala še vsaj eno leto, saj letos na Koroškem (sklop F – Jenina) lopate realno ni pričakovati,« je sporočil Verhovnik.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec prvo lopato v Gaberkah obljubil 15. oktobra 2020 in to potem, ko je bil nekaj dni nazaj izvajalec gradbenih del tudi pravnomočno izbran. »Gre za simboličen pričetek gradnje dovoznih poti na 3. razvojno os. Vendar Koroška letos še ne bo videla prve lopate, saj bil v začetku septembra letos šele zaključen rok za prvofazno prijavo izvajalcev gradbenih del na sklopu F – Jenina (Podgorje pri Slovenj Gradcu),« sporočajo iz iniciative.

Mladinska iniciativa deluje že šesto leto

Upravni odbor Mladinskega sveta Ravne na Koroškem je 14. julija 2014 Mladinsko iniciativo za 3. razvojno os ustanovil kot projekt. Povod za takšno odločitev je bila napoved vlade o zamiku oz. o nesmiselnosti gradnje 3. razvojne osi na Koroško. Mladinska iniciativa je postala prepoznavna z zbiranjem peticije, ki je bila marca 2015 predana vladi. Sledilo je obdobje aktivnega prepričevanja državnih odločevalcev v parlamentu, v vladi in celo pri predsedniku države. Mladinska iniciativa je bila sogovornik tudi v mednarodnem področju, saj je bila večkrat udeležena v bilateralnih pogovorih o nujnosti čezmejnih prometnih povezav med Slovenijo in Avstrijo. V ključnih trenutkih je iniciativa pokazala zobe, organizirala prvi protest za 3. razvojno os in tudi zapore cest. Pripravljen je bil protest pred vladno palačo v Ljubljani, katerega napoved je pripomogla k sprejemu finančnih podlag za realen pričetek gradnje 3. razvojne osi na Koroško. Vse to in še mnoge aktivnosti so prostovoljno izvajali članice in člani Mladinskega sveta Ravne na Koroškem, ki so na 9. seji upravnega odbora, dne 11. septembra 2020, sprejeli naslednji sklep: “Mladinska iniciativa za 3. razvojno os bo kot projekt mladinskega sveta delovala še do realizacije prve lopate na Koroškem. Do tačas se pripravi arhivski zapis o vseh aktivnostih mladinske iniciative, ki se ga javno objavi.”