Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo razpis za čebelarje

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da sta bila v petek, 11. marca, v Uradnem listu objavljena dva javna razpisa za čebelarje, in sicer za oddajo vlog na ukrepu Tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev–Sofinanciranje čebelarske opreme in na ukrepu Racionalizacija sezonske selitve panjev. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 406.000 evrov. Rok za oddajo vlog na oba javna razpisa začne teči 16. marca 2022 ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2022.

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022 znaša do 380.000 evrov, za izvajanje javnega razpisa za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2022 pa znaša do 26.000 evrov.

Sofinanciranje je možno uveljavljati za čebelarsko opremo in sredstva za prevoz čebel na pašo, katerih nakup je/bo izveden v obdobju med 1. 8. 2021 in 31. 7. 2022 (v kolikor se javna razpisa zaradi porabe sredstev ne bosta zaprla že pred tem datumom).
Namen ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme je posodabljanje zastarele čebelarske
opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme.

Namen ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev je podpora naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin. V okviru tega ukrepa se čebelarjem omogoča sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo.

Upravičenci so čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu. Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig).