Ministrstvo za finance pripravilo predloge za spremembo davčnega sistema, s čimer želijo razbremeniti gospodarstvo in posameznikom omogočiti višji dohodek

Ministrstvo za finance je pripravilo predloge za nadgradnjo davčnega sistema. Prepričani so, da imajo predvidene rešitve večji in dolgoročnejši pomen za konkurenčnost ter rast in razvoj slovenskega gospodarstva. “Gospodarstvo bomo spodbudili k dodatnemu investiranju, kar bo pozitivno vplivalo na prihodke,” so dejali. Ministrstvo je tako pripravilo več predlogov zakonov, in sicer med drugim predloge novel zakona o dohodnini, zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in zakona o davku na dodano vrednost. Z ukrepi bodo razbremenili posameznike, med njimi tudi visoko izobražene, ki predstavljajo temelj prijaznega poslovnega in družbenega okolja. Ukrepi bodo vplivali na večje število zaposlitev in tudi na bolje plačane zaposlitve, kar pa bi lahko posledično povečalo potrošnjo prebivalcev, kar bo izjemnega pomena po izhodu iz krize zaradi covid-19.

Ministrstvo za finance je pripravilo več predlogov zakonov. Med drugim Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.

S Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini vlada želi zasledovati osnovni cilj pomoči gospodarstvu pri okrevanju po epidemiji covid-19 ter doseči razbremenitev davčnih zavezancev. S predlogom zakona tako načrtujejo davčno razbremenitev dohodke iz dela ter dohodke iz kapitala in najema. Olajšava pri dohodnini se bo tako povišala, kar pomeni, da bodo davčni zavezanci pri izračuni dohodnine imeli nižji izračun plačila.

Več preberite TUKAJ.