Minister dr. Jože Podgoršek se je sestal z deležniki v mlekarski verigi

Minister dr. Jože Podgoršek se je danes sestal z deležniki v t.i. mlekarski verigi. Sestanek je bil namenjen podrobnejši seznanitvi s stanjem v mlečnem sektorju, vplivu vojne v Ukrajini na proizvodnjo, višjih vhodnih stroških ter o predlogu kmetov glede višjih odkupnih cen mleka. Minister je po sestanku dejal, da je veriga danes odigrala pomemben del svoje naloge.

»Na zelo kulturen način smo povedali dejstva, ki v tej verigi veljajo, in od naslednjega sestanka, ki bo v ponedeljek, pričakujem bistven napredek tudi pri približevanju k evropskemu povprečju cen«.

Današnjega sestanka na ministrstvu so se udeležili predstavniki slovenskih mlekarn, Zadružne zveze Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS, Sindikata kmetov ter največjih trgovcev. Po sestanku je minister dr. Podgoršek stopil pred skupino kmetov, ki so prišli pred ministrstvo, in jim predstavil povzetek današnjega sestanka. Dejal je, da je mlečni sektor v Sloveniji zgled pri reševanju težav, in spomnil, da je le-ta že leta 2020 v času epidemije Covid-19 stopil skupaj in poskrbel, da se mleko zaradi zaprtja meje ni uničilo in zlivalo stran, ampak prodalo slovenskemu potrošniku ter s tem ohranili proizvodnjo mleka in obstoj živinorejskih kmetij. »Takrat je sektor deloval na način, da nikoli ni bil pod vprašajem niti liter slovenskega mleka na kmetiji«.

Sindikat kmetov Slovenije je na današnjem sestanku izpostavil, da je prireja mleka med najbolj zahtevnimi in najdražjimi panogami v kmetijstvu ter hkrati panoga, ki v slovenskem kmetijstvu ustvarja največ, tudi največ delovnih mest. Opozorili so tudi, na razmere na področju prireje mleka zaradi dviga vhodnih stroškov in drugih ekonomskih vplivov, ki bodo pospešeno pripravili kmete k razmisleku, lahko hitro obrnejo v negativni trend. Kot glavni razlog za morebitni upad prireje mleka so izpostavili nizka odkupna cena mleka. Minister je izpostavil, da so se dogovorili za spremembo pravilnika glede enote za plačilo mleka, kot imajo urejeno v drugih državah EU.

»Gremo v spremembo pravilnika, da se bodo lahko izvajala plačila kmetom po kilogramu in ne več po litru. S tem bomo lahko dnevno in tedensko spremljali in primerjali cene, da ne bo potrebno preračunavati.«

Pogajanja s celotno verigo se bodo nadaljevala v ponedeljek, po besedah ministra je bilo danes je težko govorit, da se bodo pogajanja zaključila z dvigom odkupne cene za 5 centov. »V ponedeljek bomo v isti sestavi nadaljevali s pogovori, cilj nam je poiskati pot, kako v najkrajšem času priti do povprečja EU. Minister je še dejal, da so trgovci tudi izpostavili, da so pripravljeni na večjo dinamiko spremembe cenikov do mlekarn. »Zame je to zelo pomembna informacija, da se lahko javno komunicira morebitni dvig cene na način, da se s tem rešuje prvega v verigi, torej kmeta. Pomembno nam je, da prvi člen v verigi, vi kmetje, ne poči«.

Ob koncu se je dotaknil tudi stanja v sektorju zaradi vojne v Ukrajini. Dodal je, da samooskrba na mlečnem sektorju zelo dobra saj znaša 130 %, je pa njegova sektorja zelo odvisna od odkupnih cen. Opozoril pa je na posledice, ki jih že prinaša suša.

»Zlasti na peščenih tleh so žita zelo prizadeta. V naslednjem tednu pričakujemo padavine, da nam namoči zemljo in bomo lahko šli v dognojevanje žit. Kljub temu, da smo proizvodnjo žit povečali glede na leta prej, nas je strah, da bodo suša in pa težave pri dobavi gnojil pustili posledice v višini in kvaliteti samih žit.« Mlečni sektor je po mnenju ministra zaenkrat še stabilen. »Kmetje imajo še nekaj zaloge krme, ker imamo nekaj ugodnih letin za nami. Stabilnost sektorja pa je zelo odvisna od odkupnih cen.«